Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 31/08/2022-10:50:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 tỉnh Cà Mau

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Ngư, nông, lâm nghiệp

1.1. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8/2022 ước đạt 51,22 nghìn tấn, tăng 0,11% so cùng kỳ; trong đó: tôm 18,17 nghìn tấn, tăng 2,38% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 413,32 nghìn tấn, tăng 1,08% so cùng kỳ; trong đó: tôm 154,81 nghìn tấn, tăng 8,45% so cùng kỳ. Chia ra:

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 8/2022 ước đạt 31,50 nghìn tấn, tăng 1,61% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 257,32 nghìn tấn, tăng 5,20% so cùng kỳ; trong đó: tôm 148,71 nghìn tấn, tăng 8,55% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác tháng 8/2022 ước đạt 19,72 nghìn tấn, giảm 2,19% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 156 nghìn tấn, giảm 5,06% so cùng kỳ.

1.2. Nông nghiệp

Tình hình sản xuất lúa

Đến thời điểm này tổng diện tích gieo trồng lúa vụ hè thu đạt 35.244 ha (thành phố Cà Mau 2.480 ha, huyện Thới Bình 530 ha, huyện U Minh 3.280 ha và huyện Trần Văn Thời 28.954 ha), đạt 100% kế hoạch năm, giảm 68 ha (giảm 0,19%) so cùng kỳ năm 2021. Diện tích thu hoạch 15.244 ha (thành phố Cà Mau 1.500 ha, huyện Thới Bình 120 ha, huyện Trần Văn Thời 13.624 ha), năng suất ước đạt 47,20 tạ/ha. Do thời tiết trong tháng có mưa lớn và kèm theo gió mạnh làm ảnh hưởng đến một số diện tích và năng suất lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ - chín. Qua rà soát của ngành nông nghiệp (từ ngày 10 - 16/7/2022) diện tích lúa bị ảnh hưởng ngập, đổ ngã trên địa bàn tỉnh là 3.656,32 ha; trong đó:huyện Trần Văn Thời 2.198,83 ha, thành phố Cà Mau 1.192,49 ha, huyện Thới Bình 50 ha, huyện U Minh 215 ha). Hiện nay, các địa phương vẫn tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát để xác định diện tích và đánh giá mức độ thiệt hại thực tế.

Tình hình sâu bệnh

- Trên lúa: diện tích lúa hè thu bị gây hại bởi đạo ôn lá, cháy bìa lá, ốc bưu vàng, bọ trĩ, chuột, nhện gié,… gây hại rải rác với mức độ thiệt hại nhẹ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 8.921 ha, người dân đã phòng trừ và khắc phục kịp thời.

- Trên rau màu: ảnh hưởng bởi sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, bọ nhảy, ruồi đục trái, rầy mềm, bọ trĩ, thối nhũn,… xuất hiện rải rác trên rau, màu ở một vài nơi trong tỉnh, mức độ thiệt hại không đáng kể, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 421,50 ha, người dân đã phòng trừ kịp thời.

- Trên cây ăn trái: bị ảnh hưởng của sâu đục cành, ngọn, bệnh cháy lá gây hại trên xoài; sâu vẽ bùa gây hại trên cam, quýt, mức độ thiệt hại không lớn.

- Trên dừa: bị bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trong giai đoạn cho trái.

1.3. Lâm nghiệp

Công tác trồng rừng:đang được triển khai, đôn đốc thực hiện tốt, đến nay đã trồng được 364 ha, tăng 17 ha (tăng 4,90%) so với cùng kỳ năm 2021. Song song đó, việc trồng cây phân tán trong dân cũng đang tiếp tục, Chi cục kiểm lâm đôn đốc việc tra dặm, nghiệm thu công tác trồng rừng và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng tiếp tục khảo sát, lập phương án thiết kế trồng rừng năm 2022 theo chỉ tiêu được giao.

Công tác quản lý bảo vệ rừng:các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối đa các hành vi vi phạm. Trong tháng 8 đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 47 vụ, vi phạm chủ yếu là vận chuyển, mua bán lâm sản và khai thác rừng trái phép.

Công tác khai thác gỗ và lâm sản:tổng số gỗ khai thác ước tháng 8 đạt 27.860 m3, tăng 3,57% so với cùng kỳ; tổng số củi khai thác ước đạt 17.100 ste, giảm 5,00% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2022 ước tínhgiảm 9,56% so tháng trước,tăng 2,53% so cùng kỳ. Lũy kế8 tháng năm 2022 chỉ số sản xuấttăng 6,60% so cùng kỳ. Cụ thể từng ngành công nghiệp như sau:

- Ngành khai khoáng: chỉ số sản xuất tháng 8/2022 ước tínhgiảm 31,26% so tháng trước,giảm 32,36% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ số giảm 24,56% so cùng kỳ. Chỉ tiêu sản lượng khí vào bờ giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ khí từ các Nhà máy Điện Cà Mau thấp (trung bình chỉ huy động khoảng 1,52 triệu Sm3/ngày so với khả năng cấp của PV Gas là 2,4 triệu Sm3/ngày); phía thượng nguồn thực hiện bảo dưỡng sửa chữa kéo dài gây giảm sản lượng khoảng 6,82 triệu Sm3.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: chỉ số sản xuất tháng 8/2022 ước tínhgiảm 7,34%so tháng trước,tăng 6,24% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ số sản xuấttăng 11,37% so cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước…:chỉ số sản xuấttháng 8/2022 ước tínhgiảm 27,13%so tháng trước,giảm 8,59% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ số giảm 11,75% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 8 giảm mạnh so với cùng kỳ là do nhu cầu phụ tải trên hệ thống và nguồn phát không ổn định nên Nhà máy điện Cà Mau 1 phải ngừng để xử lý và việc đại tu sửa chữa dự kiến từ ngày 19/6 đến ngày 03/9. Mặt khác, hiện nay các nhà máy điện năng lượng tái tạo trong khu vực miền nam được ưu tiên khai thác, nhà máy điện Sông Hậu đã tham gia thị trường điện nên nguồn cung điện tăng dẫn đến nguồn điện huy động từ Nhà máy điện Cà Mau 2 giảm. Từ những nguyên nhân trên dự báo ngành sản xuất điện tỉnh Cà Mau giảm mạnh trong thời gian tới.

- Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải:chỉ số sản xuấttháng 8/2022 ước tínhtăng 0,47%so tháng trước,tăng 1,92% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ sốtăng 10,17% so cùng kỳ.

3. Tài chính, tín dụng

3.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:lũy kế từ đầu năm đến ngày 24/8/2022 đạt 3.264,78 tỷ đồng, đạt 74,18% so dự toán ngân sách năm 2022, giảm 16,29% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa là 3.002,51 tỷ đồng, đạt 70,05% dự toán, giảm 19,76% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu là 262,27 tỷ đồng, đạt 228,06% dự toán, tăng 66,03% so cùng kỳ.

- Chi ngân sáchđịa phương:tổng chi lũy kế từ đầu năm đến ngày 24/8/2022 là 6.325,31 tỷ đồng, đạt 59,45% dự toán năm 2022, giảm 5,55% so cùng kỳ; trong đó: chi ngân sách tỉnh trong cân đối đạt 2.848,62 tỷ đồng, đạt 46,67% so dự toán, giảm 12,63% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã trong cân đối đạt 3.469,94 tỷ đồng, đạt 76,73% so dự toán, tăng 0,97% so cùng kỳ; chi trả nợ gốc 6,75 tỷ đồng, đạt 49,96% dự toán năm 2022.

3.2. Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn tháng 8/2022 ước đạt 65.780 tỷ đồng, tăng 0,10% so tháng trước, tăng 9,50% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 37.883 tỷ đồng, tăng 1,19% so tháng trước, tăng 13,30% so cùng kỳ. Cụ thể: tiền gửi tiết kiệm ước đạt 28.054 tỷ đồng, tăng 0,63% so tháng trước, tăng 10,77% so cùng kỳ; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 9.421 tỷ đồng, tăng 3,15% so tháng trước, tăng 22,77% so cùng kỳ; huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 408 tỷ đồng, giảm 4,23% so tháng trước, giảm 6,42% so cùng kỳ.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTDthực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy độngđáp ứng được62,08% so với tổng dư nợ cho vay, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước đáp ứng được 62,72%), phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng dư nợ cho vay tháng 8/2022 ước đạt 61.025 tỷ đồng, tăng 1,17% so tháng trước, tăng 14,47% so cùng kỳ. Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 39.188 tỷ đồng, tăng 0,98% so tháng trước, tăng 22,29% so cùng kỳ; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.837 tỷ đồng, tăng 1,53% so tháng trước, tăng 2,68% so cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả

4.1. Giá cả

Chỉ số giá chung hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng8/2022tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 4,48% so tháng 12 năm trước, tăng 4,39% so cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 3,08% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình thị trường hàng hóa vẫn ổn định, lưu thông hàng hóa được đảm bảo, nguồn cung luôn kịp thời, đầy đủ không xảy ra tình trạng sốt giá cục bộ. Trong tháng 8 giá cả một số mặt hàng tăng do yếu tố mùa vụ, mặt hàng thực phẩm rau, củ, quả tăng; giá mặt hàng quần áo, giày dép, sách, vở,… tăng vào dịp đầu năm học mới. Ngoài ra, thực hiện theo Công văn 5286/UBND - KGVX ngày 16/8/2022 thì tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau nên giá học phí giáo dục vẫn chưa tăng. Mặt khác, cũng có những mặt hàng giá cả giảm như giá gaz giảm 4,15%, giá nhiên liệu giảm 13,59%,... Từ đó, ảnh hưởng đến chỉ số giá chung tháng 8. Cụ thể, tình hình tăng, giảm giá của các nhóm hàng trong tháng 8/2022 như sau:

- Chỉ số giá hàng lương thực tăng 0,63% so tháng trước, tăng 1,67% so tháng 12 năm trước, tăng 3,36% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá hàng thực phẩm tăng 2,06% so tháng trước, tăng 6,29% so tháng 12 năm trước, tăng 4,51% so cùng kỳ.

- Các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm: giá nhóm hàng đồ uống và thuốc lá giảm 0,05% so tháng trước, tăng 6,05% so cùng kỳ; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05% so tháng trước, tăng 4,66% so cùng kỳ; nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình vẫn giữ mức giá ổn định so tháng trước, tăng 4,16% so cùng kỳ; nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD tăng 0,36% so tháng trước, tăng 4,88% so cùng kỳ; nhóm giao thông giảm 5,35% so tháng trước, tăng 8,81% so cùng kỳ;…

* Giá vàng bình quân trong tháng 8/2022 là 52,83 triệu đồng/lượng, trong tháng giá vàng tăng, chỉ số giá vàng tăng 0,08% so tháng trước, tăng 1,42% so tháng 12 năm trước, tăng 3,59% so cùng kỳ. Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng 8/2022 là 23.532 VN đồng/USD, chỉ số giá đồng USD giảm 0,43% so tháng trước, tăng 1,50% so tháng 12 năm trước, tăng 2,27% so cùng kỳ.

4.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoạt động lưu trú

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 8/2022 ước đạt 6.466,86 tỷ đồng, tăng 6,09% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 48.617,56 tỷ đồng, tăng 14,71% so cùng kỳ.

Lượt khách lưu trú trong tháng 8/2022 ước đạt 120,36 nghìn lượt khách, tăng 1,92% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 724,65 nghìn lượt khách, tăng 32,97% so cùng kỳ.

5. Hoạt động giao thông vận tải

Khối lượngvận chuyển hành khách tháng 8/2022 ước đạt8.205,20nghìn HK,giảm 0,63% sothángtrước, tăng 103,26% so cùng kỳ.Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt58.311,23nghìn HK,tăng 20,41% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 8/2022 ước đạt236.372,10nghìnHK.km,giảm 0,91% sothángtrước, tăng 107,33% so cùng kỳ.Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt1.686.008,82nghìnHK.km,tăng 21,33% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt278,12nghìntấn, tăng 10,74% so tháng trước, tăng 37,33% so cùng kỳ.Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt1.986,06nghìntấn,tăng11,29% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 36.983,55nghìntấn.km, tăng 10,73% so tháng trước, tăng 35,35% so cùng kỳ.Lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 265.791,80nghìn tấn.km,tăng 11,23% so cùng kỳ.

II - HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục:hoạt động giáo dục tháng 8 năm 2022 tập trung vào các công việc trọng tâm sau:

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo các đơn vị trường học Tổng kết năm học 2021 - 2022 theo quy định.

- Tăng cường công tác bảo quản, sửa chữa tài sản trường học, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và tiếp tục kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới xem xét tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 329/501 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65,67%. Trong đó: có 96/132 trường MN, tỷ lệ 72,73%; 147/221 trường TH, tỷ lệ 66,52%; 83/115 trường THCS, tỷ lệ 72,17% và 03/33 trường THPT, tỷ lệ 9,09%.Tiếp tục kế hoạch kiểm tra đánh giá đối với các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Cà Mau: toàn tỉnh có 18 điểm thi, 455 phòng thi với tổng số 10.753 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, thí sinh THPT: 10.699; thí sinh GDTX: 42; thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng bằng phương thức khác: 12); tổng số thí sinh tự do: 416 (trong đó, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: 373, chưa tốt nghiệp THPT: 43); công tác chấm thi được Hội đồng chấm thi thực hiện theo đúng quy định, quy chế thi và kế hoạch đề ra. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT, công bố kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 - 2023; tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau năm học 2022 - 2023 theo quy định; tiếp tục tổng hợp, theo dõi công tác phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi, tổng hợp số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo; triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học.

2. Lĩnh vực lao động việc làm, an sinh - xã hội

Lao động, việc làm và dạy nghề

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 30.516/39.700 lao động, đạt 76,87% kế hoạch (trong đó: trong tỉnh 6.601 lao động, ngoài tỉnh 23.727 lao động; ngoài nước 188 lao động). Lũy kế từ đầu năm đã tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng 17.400/28.000 người, đạt 62,14% kế hoạch (trong đó: cao đẳng, trung cấp 996 người; đào tạo sơ cấp 8.516 người; đào tạo, bồi dưỡng 7.888 người).

Công tác chăm sóc người có công

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, thẩm định (trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh), công nhận và giải quyết chính sách đầy đủ, kịp thời cho người có công. Tổng số người có công trong toàn tỉnh hiện nay 110.858 người. Số người đang hưởng trợ cấp hàng tháng 16.521 người.

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); đồng thời, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương người có công với cách mạng cấp tỉnh với trên 500 đại biểu tham dự.

- Công tác đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong tháng 8/2022 vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa tăng 1.936 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã vận động 9.479/9.500 triệu đồng, đạt 99,78% kế hoạch; qua đó, các địa phương đã triển khai xây dựng, sửa chữa 261 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng (trong đó: xây mới 152 căn, sửa chữa 109 căn).

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Hoạt động thông tin tuyên truyền:tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoàn thành tốt công tác phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương: Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2022; chương trình Nghệ thuật chào mừng 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm ngày Việt Nam tham gia với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” phát livestream trực tiếp trên trang Fanpage và đăng tải kênh Youtube.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp:có nhiều đổi mới cả hình thức và nội dung, chất lượng nâng lên đáng kể; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp, biểu diễn Sân khấu Dù Kê; trưng bày hình ảnh, hiện vật về “Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer” được trình diễn thu hút khá đông đồng bào Khmer dự và thưởng thức; nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức phục vụ các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và nhiều hoạt động hướng về cơ sở được nhân dân quan tâm, ủng hộ đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID -19.

Phong trào thể thao thành tích cao:tham gia thi đấu 03 giải, đạt 04 huy chương các loại: 02 Huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 01 Huy chương đồng. Công tác đào tạo năng khiếu thể thao được duy trì tập luyện với 12 mônthể thao như: Cầu lông, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Kickboxing, Đua thuyền, Bóng chuyền bãi biển, Điền kinh, Thể hình, Bóng đá U13, môn Vật và Cử tạ với 74 vận động viên năng khiếu tập trung tập luyện thường xuyên và 44 vận động viên tuyển, trẻ; trong đó: có 29 vận động viên đội tuyển tỉnh và 15 vận động viên đội trẻ tỉnh.Công tác tập luyện chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đang tập trung thực hiện, đã bố trí một số vận động viên tập huấn ngoài tỉnh chuẩn bị cho thi đấu vào tháng 12/2022.

4. Thiên tai, cháy nổ

Thiên tai:công tác phòng chống lụt bão - khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được kiểm tra thường xuyên và duy trì. Trong tháng do ảnh hưởng của bão số 02, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các loại thiên tai, số vụ và mức độ thiệt hại cụ thể như sau: 02 cơn lốc làm thiệt hại 06 căn nhà và 06 vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài đất bị sạt lở là 122 m làm thiệt hại 02 căn nhà. Tổng thiệt hại do thiên tai trong tháng khoảng 450 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự việc các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Số vụ cháy, nổ:công tác phòng, chống cháy nổ luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên; đồng thời, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống cháy nổ ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng điện chia hơi của người dân còn khá phổ biến, mất an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy, làm chết 01 người, ước thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai và luôn cảnh báo người dân sống gần khu vực bờ sông, ven biển đề phòng nguy cơ sạt lở, gió lốc nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản.

5. Tai nạn giao thông tháng 8/2022(từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022)

Trong tháng 8/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, không đổi so tháng trước; tăng 01 vụ so cùng kỳ; không có người bị thương; làm chết 02 người, tăng 01 người so tháng trước, tăng 01 người so cùng kỳ. Trong đó:

-Tai nạn giao thông đường bộ:tháng 8/2022 xảy ra 01 vụ tại huyện Cái Nước, làm chết 01 người.

-Tai nạn giao thông đường thủy:tháng 8/2022 xảy ra 01 vụ tại huyện U Minh, làm chết 01 người.

6. Y tế

Công tác phòng chống bệnh dịch

Trong tháng 8/2022, tình hình bệnh gây dịch cụ thể: bệnh tiêu chảy mắc 193 ca, tăng 7,22% so tháng trước, tăng 4,21 lần so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 315 ca, tăng 19,32% so tháng trước, tăng 7,88% so cùng kỳ; bệnh sởi mắc 04 ca, không đổi so tháng trước, tăng 01 lần so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 246 ca, giảm 52,87% so tháng trước, tăng 17,92 lần so cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng năm 2022, bệnh tiêu chảy mắc 508 ca, giảm 49,35% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 841 ca, giảm 24,84% so cùng kỳ; bệnh viêm não vi rút mắc 10 ca, giảm 41,18% so cùng kỳ; bệnh sởi mắc 09 ca, giảm 70% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 921 ca, giảm 19,21% so cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh

Hầu hết các chỉ tiêu khám, chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đều tăng so với tháng trước, cụ thể như sau: trong tháng 8/2022 tổng số lượt khám bệnh là 317.868 lượt, tăng 2,99% so tháng trước; bệnh nhân điều trị nội trú 16.985 lượt, tăng 3,83% so tháng trước; ngày điều trị nội trú 102.632 ngày, tăng 6,73% so tháng trước. Công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị cụ thể như:05 Bệnh viện tuyến tỉnh đạt trung bình 82,5%,05 Bệnh viện đa khoa đạt trung bình 77,3%, 04 Trung tâm Y tế có giường bệnh đạt trung bình 58,6%,07 Phòng khám đa khoa khu vực đạt trung bình 0,9%,Y tế ngành đạt 36,5%,Bệnh viện ngoài công lập đạt 52,3%.

Trên đây là những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 tỉnh Cà Mau.


Website Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

  • Tổng số lượt xem: 520
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.