Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2022-08:40:00 AM
Hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/9/2022 đã diễn ra Hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng là đại diện các bộ ngành, địa phương và các chuyên gia phản biện quy hoạch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng điều hành Hội nghị. Nguồn: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, định hướng, phương hướng, cách thức tổ chức và quy hoạch tốt thì phát triển tốt. Hiện chúng ta làm quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch các ngành, quy hoạch sản phẩm, quy hoạch đến các cấp huyện, xã. Tuy nhiên, quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo Luật Quy hoạch, cụ thể cụ thể hóa cương lĩnh xây dựng đất nước; các Nghị quyết của Trung ương, ban hành trong suốt thời gian vừa qua; đặc biệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với ba mốc lịch sử quan trọng với các mục tiêu cụ thể, tham vọng; cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Nguồn: MPI

Quy hoạch cũng phải bám theo quy định của pháp luật; đánh giá chất lượng quy hoạch xem có đảm bảo, có đúng, phù hợp với đất nước không; Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân; tư duy đổi mới tạo ra nguồn lực và động lực; tầm nhìn chiến lược là làm sao quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh để phát huy nội lực của mình.

Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhưng đây cũng là cơ hội để đánh giá lại hiện trạng một cách thực chất, tổng thể, qua đó đề xuất định hướng bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, cơ hội phát triển mới, động lực phát triển mới để đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đây là nhiệm vụ khó, lần đầu tiên triển khai, quy mô rộng, vấn đề lớn nhưng càng khó, càng phức tạp càng phải phát huy dân chủ, huy động tinh thần tập thể. Công tác quy hoạch đã quan trọng nhưng công tác thẩm định còn quan trọng hơn, chỉ ra được những cái có khả thi để chúng ta làm, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mang lại được mục tiêu đặc ra, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia xác định việc phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời.

Quan điểm phát triển quốc gia là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển; mọi chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.

Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế. Phải hình thành năng lực sản xuất quốc gia để tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phát huy nội lực là yếu tố quyết định, ngoại lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng, đột phá.

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: MPI

Theo Báo cáo, mục tiêu của quy hoạch là phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; giữ vững các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch tích hợp, tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp, với sự tham gia, vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 16 Bộ, ngành xây dựng Báo cáo Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia (Các quan điểm, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển). Báo cáo Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Thường trực Chính phủ, Chính phủ, Ban cán sự đảng Chính phủ thảo luận, cho ý kiến nhiều lần. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng 41 hợp phần quy hoạch, và nghiên cứu, tích hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 679
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.