Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 29/07/2022-16:17:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Ninh Bình

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong tháng, các địa phương đã hoàn thành việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân, tiếp tục triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa; tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

1.1. Nông nghiệp

1.1.1. Trồng trọt

Thu hoạch vụ Đông Xuân: Năng suất gieo cấy lúavụĐôngXuân bình quân toàn tỉnhsơ bộđạt66,62tạ/ha,giảm 0,18tạ/ha (- 0,27%) so với cùng vụ năm trước. Sản lượng lúa sơ bộ đạt 264,5 nghìn tấn, giảm 2,3 nghìn tấn (- 0,9%). Nguyên nhân làm năng suất lúa giảm một mặt dothời tiết đầu vụ có rét đậm, rét hại; mặt khác hiện tượng lúa cỏ lây lan, đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Sản xuất vụ Mùa:Trong tháng, các địa phương trong tỉnh tiếp tục gieo cấy lúa và trồng màu vụ Mùa. Tính đến ngày 20/7/2022,diện tích làm đất lần 1 đạt 31,1 nghìn ha, bằng 98,6% kế hoạch gieo cấy lúa vụ Mùa toàn tỉnh, diện tích làm đất lần 2 đạt 29,2 nghìn ha, bằng 92,5%; diện tích mạ gieo là 325,5 ha; diện tích lúa đã cấy toàn tỉnh đạt 24,1 nghìn ha, bằng 76,3% kế hoạch, trong đó: diện tích gieo sạ là 14,4 nghìn ha, chiếm 59,9%; diện tích cấy là 9,7 nghìn ha, chiếm 40,1%. Diện tích lúa cấy tập trung ở huyện Nho Quan 3,0 nghìn ha; huyện YênKhánh 7,4 nghìn ha; huyện Kim Sơn 6,0 nghìn ha; huyện Yên Mô 6,5 nghìn ha...

Diện tích cây màu đã được trồng tính đến ngày 20/7/2022 là 1.015 ha gồm:550 ha ngô, 120 ha lạc, 11 ha khoai lang, 14 ha đậu tương, 320 ha rau, đậu các loại.

1.1.2. Chăn nuôi

Tại thời điểm báo cáo đàn trâu ước đạt 12,6 nghìn con, tăng 0,3% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò ước đạt 36,8 nghìn con, tăng 0,8%; đàn lợn ước đạt 270,4 nghìn con, tăng 0,5%; tổng đàn gia cầm ước đạt 6,4 triệu con, tăng 1,9%, trong đó đàn gà ước đạt 4,4 triệu con, tăng 1,9%.

Tình hình dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi đang dần được kiểm soát, đến ngày 21/7/2022, trên địa bàn tỉnh còn 29 xã dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Số lượng lợn tiêu hủy tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 21/7/2022 trên địa bàn tỉnh là 13,6 nghìn con với trọng lượng tiêu hủy 619,5 nghìn tấn.

Trong tháng, chăn nuôi trâu bò và gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra.

Trước diễn biến tình hình giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao, các địa phương, cơ quan liên quan cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi bảo đảm nguồn cung để bình ổn giá thịt lợn; thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch; khẩn trương tái đàn theo hướng bền vững, chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học; đẩy mạnh sản xuất con giống để tái đàn.

1.2. Lâm nghiệp

Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm, trong tháng không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 7 ước đạt 2,1 nghìn m3, giảm 5,0% (- 0,1 nghìn m3) so với cùng tháng năm trước; sản lượng củi ước đạt 2,3 nghìn ste, giảm 9,7% (- 0,2 nghìn ste), số cây trồng phân tán ước đạt 9,2 nghìn cây, tăng 5,0% (+ 0,4 nghìn cây). Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 13,3 nghìn m3, giảm 10,5% (- 1,5 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 15,0 nghìn ste, giảm 15,1% (- 2,7 nghìn ste) so với cùng kỳ năm trước.

1.3. Thủy sản

Trong tháng, sản xuất thủy sản phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Sau khi kết thúc thu hoạch vụ Xuân, một số địa phương tiến hành thực hiện việc nuôi thả cá trên ruộng lúa. Tạivùng nuôi thuỷ sản nước lợ huyện Kim Sơn, các hộ trong vùng đã bắt đầu chuyển sang giai đoạnthu hoạch thủy sản vụI, kích cỡ trung bình của tôm sú 35con/kg, tôm thẻ là 45-50 con/kg.

Sản lượng thủy sản tháng Bảy ước đạt 5,5 nghìn tấn, tăng 6,6% (+ 0,3 nghìn tấn) so với cùng tháng năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 4,9 nghìn tấn, tăng 7,5%; sản lượng khai thác ước đạt 0,6 nghìn tấn, giảm 0,4%.

Tính chung lại, sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 37,4 nghìn tấn, tăng 5,6% (+ 2,0 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước; Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 33,5 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng khai thác ước đạt 3,9 nghìn tấn, giảm 0,4%.

2. Sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)toàn tỉnh tháng Bảy ước tính tăng 6,89% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, khai khoáng giảm 11,36%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,93%; sản xuất và phân phối điện giảm 14,10%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,35%.

So với tháng trước (tháng 6/2022), chỉ số IIP toàn tỉnh tháng này tăng 0,10%. Trong đó khai khoáng giảm 0,70%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,71%; sản xuất và phân phối điện tăng 32,70%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,04%.

Tính chung lại 7 tháng đầu năm 2022 chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 1,87% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khai khoáng giảm 8,74%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,63%; sản xuất và phân phối điện giảm 15,97%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,27%.

Giá trị sản xuất:Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng Bảy ước đạt 9.286,7 tỷ đồng, tăng 10,0% so với tháng 7/2021. Trong đó: khai khoáng ước đạt 43,6 tỷ đồng, giảm 7,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo 9.121,7 tỷ đồng, tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện 101,0 tỷ đồng, giảm 10,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 20,4 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 57.298,4 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khai khoáng ước đạt 320,6 tỷ đồng, giảm 7,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo 56.300,1 tỷ đồng, tăng 5,2%; sản xuất và phân phối điện 579,6 tỷ đồng, giảm 7,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 98,1 tỷ đồng, tăng 0,3%.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng Bảy năm nay tăng khá so với cùng tháng năm trước như: dứa đóng hộp 1,1 nghìn tấn, tăng 30,0%; hàng thêu 186,4 nghìn m2, tăng 27,1%; quần áo các loại 10,2 triệu cái, tăng 37,4%; giày dép các loại 4,7 triệu đôi, tăng 6,7%; kính máy ảnh 130,0 nghìn cái, gấp 4,3 lần; xe ô tô chở hàng 0,9 nghìn chiếc, tăng 50,7%; đồ chơi hình con vật 1,9 triệu con, tăng 53,8%; điện thương phẩm 256,0 triệu Kwh, tăng 6,4%... Bên cạnh đó vẫn có một số sản phẩm giảm sút so với cùng kỳ như: đá các loại 0,3 triệu m3, giảm 10,4%; ngô ngọt đóng hộp 0,3 nghìn tấn, giảm 40,5%; găng tay 0,4 triệu đôi, giảm 28,8%; phân NPK 4,5 nghìn tấn, giảm 60,5%; phân lân nung chảy 10,1 nghìn tấn, giảm 25,7%; clanke 73,0 nghìn tấn, giảm 75,7%; thép cán 19,1 nghìn tấn, giảm 26,3%; linh kiện điện tử 9,0 triệu cái, giảm 12,6%; modul camera 19,5 triệu cái, giảm 18,7%; tai nghe điện thoại di động 0,3 triệu cái, giảm 69,5%; xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên 4,1 nghìn chiếc, giảm 14,3%; cần gạt nước ô tô 0,6 triệu cái, giảm 53,1%; điện sản xuất 40,0 triệu Kwh, giảm 30,2%…

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: dứa đóng hộp 8,3 nghìn tấn, tăng 56,7%; nước dứa tươi 3,0 triệu lít, tăng 71,0%; hàng thêu 1,5 triệu m2, tăng 35,7%; quần áo các loại 62,4 triệu cái, tăng 28,4%; giày dép các loại 29,1 triệu đôi, tăng 10,1%; phân lân nung chảy 95,5 nghìn tấn, tăng 20,6%; modul camera 197,6 triệu cái, tăng 43,1%; xe ô tô chở hàng hóa 6,3 nghìn chiếc, tăng 40,4%; đồ chơi hình con vật 11,6 triệu con, tăng 32,3%… Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm sút như: đá các loại 1,9 triệu m3, giảm 8,1%; ngô ngọt đóng hộp 1,3 nghìn tấn, giảm 24,1%; nước khoáng không có ga 2,3 triệu lít, giảm 10,5%; phân ure 244,8 nghìn tấn, giảm 13,9%; phân NPK 54,5 nghìn tấn, giảm 29,3%; xi măng 4,4 triệu tấn, giảm 2,8%; clanke 1,4 triệu tấn, giảm 19,4%; thép cán 146,4 nghìn tấn, giảm 11,9%; linh kiện điện tử 68,2 triệu cái, giảm 12,2%; tai nghe điện thoại di động 2,1 triệu cái, giảm 45,3%; kính máy ảnh 0,8 triệu cái, giảm 35,4%; xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên 26,5 nghìn chiếc, giảm 31,7%; cần gạt nước ô tô 6,0 triệu cái, giảm 21,3%; điện sản xuất 296,6 triệu Kwh, giảm 27,4%…

Sản lượng tồn kho một số sản phẩm chủ yếu đến 30/6/2022: Giày dép 2,0 triệu đôi; đạm ure 30,7 nghìn tấn; phân NPK 33,6 nghìn tấn; phân lân nung chảy 10,0 nghìn tấn; kính xây dựng 98,7 nghìn tấn; xi măng 42,1 nghìn tấn; thép cán 20,2 nghìn tấn; bản vi mạch điện tử 14,5 triệu chiếc; camera và linh kiện điện tử 14,5 triệu cái; xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên 135 chiếc...

3. Vốn đầu tư và phát triển

Tổng số vốn đầu tư phát triển tháng Bảy năm 2022 toàn tỉnh ước đạt trên 2.433,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng tháng năm trước. Chia ra: vốn Nhà nước đạt 370,7 tỷ đồng, tăng 7,2%; vốn ngoài Nhà nước đạt 1.881,3 tỷ đồng, tăng 12,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 181,7 tỷ đồng, tăng 25,3%.

Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 17.018,9 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Chia ra: vốn Nhà nước đạt 2.816,0 tỷ đồng, tăng 13,0%; vốn ngoài Nhà nước đạt 11.741,4 tỷ đồng, giảm 0,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.461,5 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.

Vốn đầu tư thực hiện trong tháng của một số dự án, công trình có khối lượng lớn là:

- Khu vực đầu tư công: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 1) ước đạt 27,8 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 15,0 tỷ đồng; dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT.477 đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu ước đạt 10,0 tỷ đồng; dự án nâng cấp kênh cống cây đa xanh kết hợp làm đường cứu hộ phòng chống thiên tai hồ Đồng Thái ước đạt 8,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Công viên cây xanh, quảng trường, nhà văn hóa Trung tâm huyện Nho Quan ước đạt 6,8 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường Đông – Tây, tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 1) ước đạt 6,2 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Giai đoạn 2) ước đạt 5,3 tỷ đồng; dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (Giai đoạn 1) ước đạt 5,2 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B ước đạt 5,0 tỷ đồng…

- Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy HTMT số 2 phục vụ lắp ráp, sản xuất ô tô của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ước đạt 63,4 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Dream Plastic Kim Sơn ước đạt 38,1 tỷ đồng; dự án mua tài sản, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất camera module của Công ty TNHH MCNEX Vina ước đạt 24,2 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất giày của Công ty TNHH Regis ước đạt 8,7 tỷ đồng;…

Một số dự án, công trình khởi công mới trong tháng như: Dự án xây dựng đường Quyết Thắng huyện Yên Khánh (Giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 80,0 tỷ đồng; dự án kiên cố hoá kênh kết hợp đường giao thông đoạn từ cống Đôi xã Khánh Trung đến trạm bơm Khánh Công với tổng mức đầu tư 44,0 tỷ đồng; dự án xử lý đột xuất kênh thoát nước thải khu công nghiệp kết hợp làm đường giao thông qua khu dân cư đoạn Ngòi Chanh xã Khánh Phú với tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng; dự án cải tạo sửa chữa duy tu lắp hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyện Yên Khánh với tổng mức đầu tư 20,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Nho Quan với tổng mức đầu tư 20,0 tỷ đồng;…

Các công trình, dự án có khối lượng lớn vốn đầu tư thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Khu vực đầu tư công: Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Bình ước đạt 125,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 1) ước đạt 114,3 tỷ đồng; dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT.477 đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu ước đạt 90,0 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam tỉnh Ninh Bình ước đạt 65,0 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 50,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình ước đạt 37,1 tỷ đồng; dự án xây dựng công viên cây xanh, quảng trường, nhà văn hóa Trung tâm huyện Nho Quan ước đạt 31,3 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B ước đạt 31,0 tỷ đồng…

- Khu vực doanh nghiệp Nhà nước: Các dự án xây dựng, sửa chữa công trình điện, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ước đạt gần 92,2 tỷ đồng; dự án xây dựng công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình ước đạt gần 3,5 tỷ đồng…

- Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy HTMT số 2 phục vụ lắp ráp, sản xuất ô tô của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ước đạt 1.739,6 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Dream Plastic Kim Sơn ước đạt 204,3 tỷ đồng; dự án mua tài sản, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất camera module của Công ty TNHH MCNEX Vina ước đạt 144,5 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất giày của Công ty TNHH Regis ước đạt 56,2 tỷ; dự án xây dựng nhà máy sản xuất ghế ngồi ô tô của Công ty TNHH Deawon Auto Vina ước đạt 50,0 tỷ đồng; dự án mua sắm máy móc phục vụ sản xuất giày của Công ty TNHH giày Athena Việt Nam ước đạt 37,0 tỷ đồng...

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

Trong tháng, các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi tích cựcvà đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng Bảy năm 2022 ước đạt trên 4.764,0 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, một số nhóm hàng có tổng mức bán lẻ tăng cao như: lương thực, thực phẩm 1.392,2 tỷ đồng, tăng 64,2%; hàng may mặc 400,4 tỷ đồng, tăng 90,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 517,1 tỷ đồng, tăng 76,6%; gỗ và vật liệu xây dựng 835,9 tỷ đồng, tăng 78,6%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 268,5 tỷ đồng, tăng 92,7%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con, kể cả phụ tùng) 295,8 tỷ đồng, tăng 88,4%; xăng, dầu các loại 450,1 tỷ đồng, tăng 76,2%; hàng hóa khác 255,6 tỷ đồng, tăng 88,8%.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ toàn tỉnh ước đạt gần 24.826,7 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn bộ 12/12 nhóm hàng đều tăng, cụ thể: lương thực, thực phẩm ước đạt 7.266,2 tỷ đồng tăng 23,0%; hàng may mặc 1.914,3 tỷ đồng, tăng 28,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 2.692,7 tỷ đồng, tăng 21,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 377,5 tỷ đồng, tăng 15,4%; gỗ và vật liệu xây dựng 4.231,9 tỷ đồng, tăng 30,5%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 1.292,0 tỷ đồng, tăng 28,2%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con, kể cả phụ tùng) 1.492,7 tỷ đồng, tăng 26,4%; xăng, dầu các loại 2.508,7 tỷ đồng, tăng 35,8%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 513,8 tỷ đồng, tăng 20,1%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 885,8 tỷ đồng, tăng 27,0%; hàng hoá khác 1.035,7 tỷ đồng, tăng 25,4%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 615,4 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng Bảy ước đạt gần 725,4 tỷ đồng, tăng 91,4% so với cùng tháng năm trước; doanh thu du lịch lữ hành 0,2 tỷ đồng; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 313,3 tỷ đồng, tăng 32,2%.

Trong 7 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.378,3 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ (trong đó: doanh thu lưu trú 229,3 tỷ đồng, tăng 14,3%; doanh thu dịch vụ ăn uống 3.149,0 tỷ đồng, tăng 20,7%); doanh thu du lịch lữ hành 1,2 tỷ đồng, giảm 65,6%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác 1.862,5 tỷ đồng, tăng 11,2%.

4.2. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên thị trường toàn tỉnh trong tháng 7 năm nay tăng 1,95% so với tháng trước, đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm 2022. So với tháng 12/2021, CPI tháng này tăng 5,51% và tăng 4,58% so với tháng 7/2021. Bình quân 7 tháng đầu năm CPI tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng 6/2022, thị trường giá cả trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể khi có đến 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất với mức tăng 4,61%, trong đó: nhóm lương thực tăng 1,28% do nhóm lương thực chế biến tăng 3,85% trước tác động của giá nguyên vật liệu đầu vào và cước vận chuyển tăng dẫn đến giá các mặt hàng thuộc nhóm này đồng loạt tăng (giá bánh mỳ tăng 2,83%; giá mỳ sợi, phở tăng 5,25%; giá miến tăng 4,56%; giá bột ngô tăng 4,92%...); nhóm thực phẩm tăng 5,49% chủ yếu do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã 6 lần điều chỉnh tăng giá bán do giá nguyên vật liệu sản xuất đầu vào tăng cao, tạo áp lực buộc các hộ chăn nuôi phải tăng giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí, vì thế giá các mặt hàng thực phẩm và sản phẩm liên quan đều tăng so với tháng trước như: giá nhóm thịt gia súc tăng 10,07% (giá thịt lợn tăng 12,67%; giá nội tạng động vật tăng 11,48%); giá nhóm thịt gia cầm tăng 5,63% (giá thịt gà tăng 4,94%; giá thịt gia cầm khác tăng 7,23%); giá nhóm thịt chế biến tăng 9,28%; giá trứng các loại tăng 4,54%; giá dầu, mỡ ăn và chất béo tăng khác 4,15%; giá nhóm sữa, bơ, phô mai tăng 4,12% ...; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,63%, một mặt do giá lương thực, thực phẩm tăng, mặt khác do du lịch của tỉnh đang từng bước phục hồi trở lại mạnh mẽ, số lượng khách du lịch tăng nhanh nên nhu cầu về ăn uống cũng tăng theo. Tiếp theo nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,24% do nhu cầu sử dụng các loại đồ uống của người dân tăng cao khi thời tiết nắng nóng nên giá các loại đồ uống cũng tăng theo (giá các loại đồ uống không cồn tăng 2,16%; giá rượu bia tăng 3,01%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,77% chủ yếu do giá nhóm nhà ở tăng 1,59% khi nhu cầu thuê nhà ở của người lao động trong các khu, cụm công nghiệp tăng cùng với giá vật liệu xây dựng tăng, giá nước sinh hoạt bình quân tăng 5,56%, giá điện sinh hoạt bình quân tăng 3,81%; nhóm đồ dùng gia đình tăng 1,15%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,40%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,23%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục lần lượt tăng nhẹ 0,04% và 0,01%. Duy nhất 01 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông giảm 1,36% do sau 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp theo đà giảm của thế giới, giá xăng đã giảm 6,18%, giá dầu diezel giảm 4,02% kéo theo giá nhóm nhiên liệu giảm 6,02%. Hai nhóm còn lại giữ chỉ số ổn định gồm nhóm may mặc, mũ nón và giày dép và nhóm bưu chính viễn thông.

CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2022 tăng 2,46% so với 7 tháng 2021. Trong đó có 08 nhóm trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng, gồm: nhóm giao thông tăng cao nhất với 16,49%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,46%; nhóm giáo dục tăng 2,19%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,32%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,96%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,68%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,47%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,42%. Ba nhóm còn lại có chỉ số giá giảm là: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,07%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,25%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,01%, trong đó: lương thực tăng 2,04%; thực phẩm giảm 0,55%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,58%.

Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ:Chỉ số giá vàng tháng 7/2022 giảm 5,56% so với tháng trước, giảm 5,56% so với tháng 12/2021 và giảm 5,25% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng này giảm 0,9% so với tháng 6/2022, tăng 0,92% so với tháng 12 năm trước và tăng 1,37% so với tháng 7/2021. Bình quân 7 tháng năm 2022, chỉ số giá vàng giảm 0,07%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 2021.

4.3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu:Giá trị xuất khẩu tháng Bảy ước đạt 262,1 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng 7/2021. Tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt gần 1.844,7 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: quần áo các loại đạt 251,3 triệu USD; xi măng, clanke đạt 282,6 triệu USD; giày dép các loại đạt 506,3 triệu USD; camera và linh kiện 522,2 triệu USD; linh kiện điện tử 55,3 triệu USD...

Trong 7 tháng đầu năm nay, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh tăng khá như: dứa, dưa chuột đóng hộp 11,2 nghìn tấn, gấp 2,2 lần; nước dứa cô đặc 1,2 nghìn tấn, gấp gần 2,0 lần; quần áo các loại 51,5 triệu chiếc, tăng 42,1%; thảm cói 103,0 nghìn m2, gấp 8,3 lần; camera và linh kiện 206,0 triệu sản phẩm, tăng 37,9%; găng tay các loại 3,0 triệu đôi, tăng 20,9%; giày dép các loại 48,5 triệu đôi, tăng 49,8%; phôi nhôm 15,1 nghìn tấn, gấp 2,0 lần; đồ chơi trẻ em 6,5 triệu con, tăng 19,0%... Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút so với cùng kỳ như: xi măng, clanke 6,4 triệu tấn, giảm 29,9%; kính quang học 719,3 nghìn chiếc, giảm 23,3%; phân ure 900 tấn, giảm 98,6%; hàng thêu ren 57,6 nghìn sản phẩm, giảm 38,5%.

Nhập khẩu:Giá trị nhập khẩu tháng Bảy ước đạt 276,9 triệu USD, giảm 12,5% so với cùng tháng năm trước. Tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng năm nay ước đạt trên 1.984,2 triệu USD, tăng 17,4% so với 7 tháng năm 2021. Trong đó, giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: linh kiện điện tử 643,1 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô các loại 604,1 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 352,8 triệu USD; vải và phụ liệu may mặc 100,8 triệu USD; ô tô 73,7 triệu USD.

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách:Khối lượng vận chuyển hành khách trong tháng ước thực hiện trên 2,5 triệu lượt khách, tăng 69,1% và luân chuyển trên 124,9 triệu lượt khách.km, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng 2022, vận tải hành khách toàn tỉnh ước thực hiện trên 13,6 triệu lượt khách, tăng 24,5% so với 7 tháng 2021 và luân chuyển 698,5 triệu lượt khách.km, tăng 16,8%. Trong đó, chủ yếu là vận tải đường bộ ước đạt 11,8 triệu lượt khách, tăng 18,5% và 691,4 triệu lượt khách.km, tăng 16,4%; vận tải đường thủy nội địa 1,8 triệu lượt khách, tăng 85,4% và 7,1 triệu lượt khách.km, tăng 83,8%.

Vận tải hàng hóa:Tháng Bảy ước thực hiện gần 6,2 triệu tấn vận chuyển, tăng 44,5% và luân chuyển 796,5 triệu tấn.km, tăng 29,5% so với tháng 7/2021. Ước tính 7 tháng năm 2022, khối lượng hàng hoá vận chuyển toàn tỉnh đạt trên 36,7 triệu tấn, tăng 19,1% và luân chuyển gần 5.090,3 triệu tấn.km, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải đường bộ ước thực hiện 16,9 triệu tấn, tăng 16,5% và 860,3 triệu tấn.km, tăng 13,2%; vận tải đường thủy nội địa 18,7 triệu tấn, tăng 22,2% và 3.629,8 triệu tấn.km, tăng 19,3%; vận tải đường biển 1,1 triệu tấn, tăng 10,9% và 600,2 triệu tấn.km, tăng 11,4%.

Doanh thu vận tải:Trong tháng Bảy ước đạt 822,0 tỷ đồng, tăng 56,2% so với tháng 7/2021. Ước tính trong 7 tháng đầu năm, doanh thu vận tải toàn tỉnh đạt trên 4.765,9 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Chia theo loại hình vận tải: vận tải hành khách ước thực hiện 641,8 tỷ đồng, tăng 30,3%; vận tải hàng hóa 3.936,9 tỷ đồng, tăng 22,9%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 183,5 tỷ đồng, tăng 47,1%; doanh thu bưu chính, chuyển phát 3,7 tỷ đồng, tăng 4,1%.

4.5. Hoạt động du lịch

Trong tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phục hồi và khởi sắc. Lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch và lưu trú, ăn uống tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng Bảy đạt gần 363,8 nghìn lượt, gấp gần 6,3 lần so với cùng tháng năm 2021. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt trên 97,9 nghìn lượt khách, gấp 11,1 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt 128,2 nghìn ngày khách, gấp 10,5 lần. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt gần 301,0 tỷ đồng, gấp 8,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lại, tổng số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay đạt gần 2.163,5 nghìn lượt, gấp 2,3 lần so với 7 tháng năm 2021, chia ra: khách trong nước đạt gần 2.139,0 nghìn lượt, gấp 2,3 lần; khách quốc tế 24,5 nghìn lượt khách, tăng 83,2%. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt trên 429,7 nghìn lượt khách, gấp 2,4 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 563,1 nghìn ngày khách, gấp gần 2,4 lần.

Doanh thu du lịch trong 7 tháng đầu năm nay ước thực hiện gần 1.447,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu lưu trú ước thực hiện gần 326,3 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần; doanh thu nhà hàng 535,9 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần.

5. Một số vấn đề xã hội

5.1. Văn hoá thông tin

Hoạt động Văn hóa - Thông tin trong tháng diễn sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Lực lượng làm công tác thông tin tuyên tuyền và cổ động trực quan thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sỹ và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về kiểm soát dịch bệnh, phòng chống dịch Covid-19.

Trong tháng, Nhà hát Chèo Ninh Bình đã tổ chức 22 buổi biểu diễn nghệ thuật và chương trình ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức 21 buổi chiếu phim lưu động phục vụ khán giả. Bảo tàng tỉnh đón tiếp 127 lượt khách tham quan; thư viện tỉnh luân chuyển gần 58,3 nghìn lượt sách, báo, tạp chí phục vụ bạn đọc.

5.2. Thể dục thể thao

Trong tháng, tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu, đạt được kết quả như: đoàn vận động viên Vật tham gia thi đấu giải vô địch các lứa tuổi trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2022 tại Bắc Giang đạt 06 huy chương (02 HCB và 04 HCĐ); đoàn vận động viên tham dự giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2022 tranh Cúp Vietcombank tại Bà Rịa- Vũng Tàu đạt 32 huy chương các loại (05 HCV, 05 HCB và 22 HCĐ); Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình và Bóng chuyền Ninh Bình Doveco tham dự giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền năm 2022 tại Ninh Bình đạt 01 giải Nhất và 01 giải Ba; Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình giành giải Nhất Giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2022 tổ chức tại Ninh Bình; đoàn vận động viên Cầu lông tham dự giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 02 HCV; đoàn vận động viên Điền kinh tham gia thi đấu giải Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022 tại Kon Tum đạt 05 huy chươg các loại (gồm: 01 HCV, 02 HCB và 02 HCĐ); đoàn vận động viên KickBoxing tham gia thi đấu giải vô địch trẻ KickBoxing toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Bình Định đạt 05 huy chương các loại (02 HCV và 03 HCĐ).

Bên cạnh đó, phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức thành công Giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2022 vòng bảng A và vòng chung kết; tổ chức thi đấu thành công trận bóng đá giữa đội Bóng đá Công an nhân dân và đội Bóng đá tỉnh Bình Phước trong khuôn khổ giải Bóng đá Hạng Nhất quốc gia năm 2022 tại Sân vận động tỉnh.

5.3. Hoạt động Y tế

Trong tháng, ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn; tăng cường các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo khoa học, an toàn; tiếp nhận và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ.

Số liệu cộng dồn đến ngày 21/7/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 103.651 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (đã điều trị khỏi và xuất viện 103.342 trường hợp; đang điều trị 174 trường hợp; chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 30 trường hợp; tử vong 105 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp của tỉnh khác); tổng số trường hợp được cách ly và giám sát là 326.866 trường hợp, trong đó: cách ly tại cơ sở y tế là 27.908 trường hợp; cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung là 29.141 người; cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 269.817 người; tổng số mẫu đã lấy 760.393 mẫu, số ca đã lấy mẫu xét nghiệm 607.532 ca.

Tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19: đối với đối tượng từ 18 tuổi trở lên: tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đạt cao, lần lượt là 99,83%, 99,2%, 91,3%. Tuy nhiên tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt thấp 11,36% tương ứng với 75.676 người, nguyên nhân vẫn còn nhiều người dân chưa hiểu rõ về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 khi cho rằng tiêm đủ 3 liều cơ bản là đủ. Đối với nhóm tuổi từ 12 - 17 tuổi: tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 100% (83.946 người); mũi 2 đạt 96% (79.612 người), mũi 3 đạt 46,14% (38.264 người). Đối với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi: tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 61,73% (78.271 người); mũi 2 đạt 30,49% (38.664 người).

Trong tháng Sáu năm 2022, đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể với 10 người bị ngộ độc và 07 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; 234 ca mắc tiêu chảy; 464 ca mắc cúm...Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 104,5 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 8,4 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa 2,8 nghìn lượt, khám thai 4,1 nghìn lượt, đặt vòng 247 ca, triệt sản 06 ca.

Cũng trong tháng Sáu, đã phát hiện mới 09 người nhiễm HIV, có 01 trường hợp tử vong do AIDS.

5.4. Giáo dục, đào tạo

Trong tháng, ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT có 10.575 thí sinh, trong đó 10.086 thí sinh đang học lớp 12; 489 thí sinh tự do.

Hiện ngành giáo dục đang thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp học, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong tháng, Công an tỉnh chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT, TTATGT và phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tập trung thực hiện quyết liệt Kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện vận tải…

Tính từ ngày 15/6/2022 - 14/7/2022 toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 01 người và 08 người bị thương; xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 20 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý với 23 đối tượng. Xảy ra 01 vụ cháy, không có thương vong về người, tài sản thiệt hại không đáng kể./.


Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

  • Tổng số lượt xem: 166
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.