Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 29/05/2022-08:42:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm năm 2022 của tỉnh Lào Cai

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng Năm trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho cây trồng vụ xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo trồng lúa, ngô mùa sớm ở vùng cao; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2022.

Trồng trọt

Cây lúa: Diện tích gieo trồng vụ đông xuân lũy kế ước đạt 9.949,67 ha, bằng 98,75% so với cùng kỳ năm trước (giảm 125 ha), chủ yếu do thu hồi 124 ha đất lúa tại huyện Bảo Thắng phục vụ cho các công trình xây dựng cơ bản và làm đường giao thông; hiện nay, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, lúa trà sớm đang trong giai đoạn đứng đòng - trỗ, trà chính vụ và muộn ở giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rộ. Đến nay đã làm được 9.400 ha để gieo cấy vụ mùa (lúa 1 vụ vùng cao), gieo mạ được 433 tấn và đã cấy được 1.896 ha, tăng 3,49% so với cùng kỳ.

Các cây trồng khác: Diện tích ngô đông xuân đạt 12.331,66 ha, bằng 97,63% so với cùng kỳ; cây ngô mùa sớm ở vùng cao đã trồng được 14.740 ha, tăng 3,53% so với cùng kỳ; một số địa phương đã chuyển đổi diện tích ngô xuân sang trồng cây ăn quả, quế và cây có giá trị kinh tế cao hơn. Cùng với đó, các địa phương đang tập trung trồng và chăm sóc rau đậu vụ xuân; ước tính đến nay đã trồng được 7.760,85 ha, bằng 75,79% so với cùng kỳ (-2.479 ha) do một số địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chăn nuôi

Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được chăm sóc và phát triển khá. Dự ước đến tháng Năm, trên địa bàn tỉnh có 107,42 nghìn con trâu, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước; 22,16 nghìn con bò, tăng 1,6%; đàn lợn có 350 nghìn con, tăng 4,48%; đàn gia cầm có 5,25 triệu con, tăng 7,98% so với cùng kỳ năm trước (riêng đàn gà là 4,11 triệu con, tăng 14,8%).

Trong tháng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Công tác tiêm phòng tiếp tục được triển khai thực hiện cho đàn gia súc, gia cầm được 541,2 nghìn liều vắc xin các loại, lũy kế 1.460,5 nghìn liều, đạt 98% kế hoạch kỳ I năm 2022.

Sản xuất lâm nghiệp

Hiện nay các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch. Các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2022; công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường.

Trồng rừng tập trung: Trong tháng trồng rừng được 1.930 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất là 1.677 ha; lũy kế đến hết tháng Năm ước đạt 4.215 ha, bằng 77,34% so với kế hoạch giao

Khai thác lâm sản: Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 10.965 m3, lũy kế đạt 72.124 m3. Sản lượng củi khai thác ước đạt 35.344 ste, lũy kế đạt 182.650 ste, tăng 5,26% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác tăng do số cây gỗ đã đến tuổi khai thác, người dân chặt cành già, cây chết và tỉa thưa để trồng mới các loại cây như cây mỡ, bồ đề, trẩu, keo.

Quản lý bảo vệ rừng: Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; trong tháng, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (lấn chiểm rừng trái phép 2 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 3 vụ; khai thác rừng trái phép 2 vụ).

Sản xuất thuỷ sản

Hiện nay, các địa phương đang tập trung thu hoạch và chăm sóc đàn cá; các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo sản xuất thuỷ sản theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý và cung ứng giống thuỷ sản trên địa bàn, hướng dẫn tu sửa, nạo vét ao, khử trùng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh cho việc nuôi thả mới. Dự ước diện tích thủy sản đang nuôi có đến tháng Năm là 2.500 ha; sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng ước đạt 660 tấn, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm thủy sản chủ yếu tập trung ở một số loại cá như: cá trắm, cá chép, cá rô phi đơn tính và một số cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi.

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng Năm còn gặp một số khó khăn do sức mua trên thị trường vẫn ở mức thấp, lãi suất ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào chưa ổn định (xăng dầu, than cốc nhập khẩu,...), hàng tồn kho của một số ngành sản xuất công nghiệp chính còn ở mức cao (nhất là ngành khai thác quặng Apatit), một số ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ thiếu nguyên vật liệu để sản xuất; tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương và sự chủ động khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh dần ổn định và phục hồi.

Chỉ số sản xuất

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Năm trên địa bàn tỉnh tăng 11,15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao nhất với mức 13,95%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,78%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,8%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng thấp nhất với mức tăng 7,87%, do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này mới đang chuẩn hóa để hoàn thiện các giấy phép khai thác theo quy định, công tác giải phóng mặt bằng tại các khai trường đang mở mới còn chậm.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 6,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 11,56%, làm giảm 3,98 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,39%, đóng góp 5,84 điểm phần trăm; ngành điện và phân phối điện tăng 16,68%, đóng góp 4,57 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,73%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ như: Quặng sắt tăng 36,55% (+105.656 tấn); quặng đồng và tinh quặng đồng tăng 9,34% (+4.115 tấn); dứa đóng hộp tăng 605 tấn; sản phẩm ván ép từ gỗ tăng 55,02% (+3.511 m3); phốt pho vàng tăng 21,59% (+11.332 tấn); sản phẩm axit sunfuric tăng 3.34% (+6.382 tấn); sản phẩm axit photphoric tăng 30,63% (+37.577 tấn); sản phẩm photphat (DCP) tăng 19,9% (+4.922 tấn); phân lân nung chảy tăng 147,3% (+41.798 tấn); dược phẩm khác (cao atiso) tăng 32,61% (+7.322 kg); đồng ka tốt tăng 147,05% (+8.259 tấn); thùng, bể chứa và các vật bằng sắt thép có dung tích >300 lít tăng 5,36% (+ 9.272 cái); điện sản xuất tăng 20,42% (+254 triệu.kw); điện thương phẩm tăng 6,72% (+81 triệu.kw); nước uống được tăng 2,46% (+160 nghìn m3).

Bên cạnh đó, trong kỳ cũng có một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Quặng Apatit giảm 39,76% (-564.335 tấn); bia hơi giảm 70,1% (-116 nghìn lít); tinh bột sắn giảm 34,81% (-8.517 tấn); sản phẩm nước tinh khiết giảm 29,68% (-499 nghìn lít); gỗ cưa hoặc xẻ giảm 84,75% (-4.223 m3); sản phẩm gỗ lạng hoặc bóc giảm 100% (-1.681 m3); sản phẩm gỗ cốp pha giảm 67,19% (-576 m3); dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in giảm 14,99%; phân lân P2O5% giảm 34% (-40.885 tấn); phân bón DAP giảm 36,64% (-42.600 tấn); gạch xây dựng giảm 7,9% (-4.505 nghìn viên); bê tông tươi giảm 36,58%; xi măng giảm 100% (-11.101 tấn); phôi thép giảm 24,02% (-45.377 tấn); sản phẩm bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và chuyển động giảm 14,75%.

Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động tháng Năm năm nay tăng 6,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động thuộc khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 12,29%, do các doanh nghiệp trong khu vực này cho lao động nghỉ luân phiên và duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 18,16%; doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,88%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 8,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước tăng 4,49%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 22,28%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 16,03%.

Vốn đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng Năm ước đạt 375,39 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 24,30% (giảm 120,48 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 174,61 tỷ đồng, bằng 86,79% (-26,58 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 182,18 tỷ đồng, bằng 64,93% (-98,38 tỷ đồng); vốn nước ngoài ODA đạt 15,52 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.732,31 tỷ đồng, bằng 37,46% so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 836,03 tỷ đồng; vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 853,92 tỷ đồng; vốn nước ngoài ODA đạt 29,73 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm nay, nhìn chung các nguồn vốn Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện đảm bảo kế hoạch. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong triển khai, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương triển khai các dự án chuyển tiếp và đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án như: Dự án phụ trợ cho thi công Cảng hàng không Sa Pa tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng; cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với khu đô thị Vạn Hòa thành phố Lào Cai tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng; xây mới bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; cầu biên giới tại xã Bản Vược huyện Bát Xát tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng; tiểu khu đô thị Sa Pa tổng mức đầu tư 122,7 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ và giá cả

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước đạt 1.699,23 tỷ đồng, tăng 49,01% (+558,88 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.230,96 tỷ đồng, tăng 37,59% (+336,29 tỷ đồng); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 290,89 tỷ đồng, tăng 170,41% (+183,32 tỷ đồng); doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,25 tỷ đồng, giảm 22,84% (-0,37 tỷ đồng); doanh thu dịch vụ khác ước đạt 176,11 tỷ đồng, tăng 29,04% (+39,63 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.234,52 tỷ đồng, tăng 18,21% (+1.268,23 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện vẫn duy trì thông quan đối với các mặt hàng không vận chuyển bằng xe lạnh. Trung bình lượng phương tiện thông quan hàng ngày đạt khoảng 140 xe/ngày; hàng hóa thông quan chủ yếu là các mặt hàng: xuất khẩu gỗ ván bóc, sắn khô, than củi, đỗ lạc, đậu xanh; nhập khẩu than cốc, phân bón, hàng tiêu dùng. Hiện nay Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero Covid-19 linh hoạt", phía huyện Hà Khẫu đã bước đầu nới lỏng giãn cách, tuy nhiên việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong hoạt động thông quan vẫn được thực hiện chặt chẽ nên hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai vẫn còn hạn chế. Hoạt động thông quan qua cửa khẩu quốc tế ga đường sắt vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa thông quan chủ yếu: nhập khẩu phân bón, than cốc; quá cảnh mặt hàng lưu huỳnh.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng Năm ước đạt 142,65 triệu USD, giảm 5% so với tháng trước và giảm 58% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế thực hiện 5 tháng đầu năm nay ước đạt 772 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Xuất khẩu tháng Năm ước đạt 63,20 triệu USD, giảm 26% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng đầu năm ước đạt 406,8 triệu USD, giảm 44,3% so với cùng kỳ 2021 và đạt 24,6% kế hoạch năm.

- Nhập khẩu tháng Năm ước đạt 26 triệu USD, tăng 7% so với tháng Tư. Luỹ kế 5 tháng đầu năm ước đạt 165,22 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ 2021 và đạt 21,4% kế hoạch năm.

- Các loại hình khác (TNTX, KNQ, CCK, quá cảnh, doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện XNK tại các cửa khẩu khác) tháng Năm ước đạt 53,45 triệu USD, tăng 36% so với tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đầu năm ước đạt 200 triệu USD, giảm 69% so với cùng kỳ 2021 và đạt 10% kế hoạch năm.

Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách (HK) tháng 5 năm 2022 ước tính đạt 621,24 nghìn HK, tăng 63,99% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 27.981,9 nghìn lượt HK.Km, tăng 49,91%; doanh thu đạt 171,7 tỷ đồng, tăng 53,01%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận tải hành khách đạt 2.916,93 nghìn HK, tăng 15,73% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 134.076,15 nghìn lượt HK.Km, tăng 11,30%; doanh thu đạt 357,54 tỷ đồng, tăng 24,24%.

Vận tải hàng hóa tháng Năm ước tính đạt 973 nghìn tấn, tăng 28,66% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 44.725 nghìn tấn.km, tăng 49,79%; doanh thu đạt 171.70 tỷ đồng, tăng 53,01%. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, vận tải hàng hóa ước đạt 4.596 nghìn tấn, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 210.152 nghìn tấn.km, tăng 11,97%; doanh thu đạt 781,90 tỷ đồng, tăng 14,94%.

Hoạt động vận tải tháng Năm và 5 tháng đầu năm nay tăng khá so với cùng kỳ chủ yếu là do, tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai triển khai chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch, tri ân khách hàng giảm giá vé cáp treo Fansipan,... nên nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch tăng; cùng với đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhận được hợp đồng tăng chủ yếu vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng, đất đá, quặng và hàng hoá khác.

Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Năm tăng 0,38% so tháng trước, tăng 2,72% so với cùng tháng năm trước; tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 1,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính của tháng Năm, có 4 nhóm tăng giá, 3 nhóm giảm giá và 4 nhóm giữ giá ổn định so với tháng trước.

Có 6 nguyên nhân chính làm CPI tháng Tư tăng so với tháng trước là do: (1) Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,77%, làm tăng CPI chung khoảng 0,23 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là do, giá thịt lợn, thịt chế biến, mỡ lợn tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng; giá các mặt hàng rau củ như bắp cải, su hào, khoai tây tăng do cuối vụ thu hoạch, sản lượng ít; giá cơm, phở bình dân tăng do nhu cầu của người dân tăng sau khi dịch bệnh ổn định. (2) Giá thuốc lá tăng do nguồn cung giảm, làm chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,22%, đóng góp vào mức tăng CPI chung khoảng 0,01 điểm phần trăm. (3) Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở như thép, xi măng tăng do giá nhập từ cơ sở tăng, làm chỉ số nhóm nhà ở tăng 0,11%, góp phần làm tăng CPI chung khoảng 0,01 điểm phần trăm. (4) Giá nước sinh hoạt tăng làm chỉ số nhóm nước sinh hoạt và dịch vụ khác liên quan đến nhà ở tăng 1,88%, góp phần làm tăng CPI chung khoảng 0,01 điểm phần trăm. (5) Giá nhiên liệu (xăng, dầu diezel) tăng do Bộ Công Thương điều chỉnh giá làm chỉ số giá nhóm giao thông tăng 1,53%, góp phần làm tăng CPI chung khoảng 0,16 điểm phần trăm. (6) Dịch vụ cắt tóc gội đầu tăng do nhu cầu tăng, làm chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,06%, góp phần làm tăng CPI chung khoảng 0,04 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, có 4 yếu tố góp phần tác động giảm CPI trong tháng, đó là (1) Các mặt hàng rau củ quả như rau muống, đỗ quả tươi, dưa chuột, bí, hành lá vào vụ thu hoạch, sản lượng nhiều nên giá giảm, làm hạn chế mức tăng CPI chung. (2) Giá một số mặt hàng máy giặt do chương trình giảm giá của cơ sở, làm chỉ số giá thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,16%, góp phần làm giảm CPI chung khoảng 0,01 điểm phần trăm. (3) Giá điện sinh hoạt giảm 0,28%, nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ giảm, làm hạn chế mức tăng chỉ số giá tiêu dùng chung. (4) Giá gas giảm theo đà biến động giá nhiên liệu của thế giới, làm chỉ số giá nhóm ga và các loại chất đốt khác giảm 4,63%, góp phần làm giảm CPI chung khoảng 0,06 điểm phần trăm.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Giá vàng bình quân tháng Năm là 5.468.441 đồng/chỉ (giảm 0,47%); giá đô la Mỹ bình quân là 23.088 đồng/1 USD (tăng 0,41%) do ảnh hưởng của thị trường trong nước và thế giới.

Tài chính, ngân hàng

Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn tháng Năm ước đạt 583,92 tỷ đồng, lũy kế 5 thnangs đầu năm ước đạt 3.838 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng Năm ước đạt 5.690 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán Trung ương giao, bằng 39,6% dự toán tỉnh giao và tăng 11,2% cùng kỳ năm trước.

Hoạt động ngân hàng

Tổng nguồn vốn đến 31/5/2022 ước đạt 55.700 tỷ đồng, giảm 355 tỷ đồng (-0,63%) so với 31/12/2021. Trong đó, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 3.397 tỷ đồng (+9,54%) so với 31/12/2021; nguồn vay TW, HĐ ngoài địa bàn và nguồn vốn khác ước đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 3.752 tỷ đồng (-18,3%) so với 31/12/2021.

Doanh số cho vay tháng Năm ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ ước đạt 7.656 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Dư nợ đến 31/5/2022 ước đạt 49.000 tỷ đồng, giảm 5,48% (-2.840 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; trong đó, dư nợ ngắn hạn là 25.600 tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng, dư nợ trung và dài hạn là 23.400 tỷ đồng, giảm 3.330 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Các Ngân hàng chủ động tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, ước đến 31/5/2022, tỷ lệ nợ xấu không tính nợ theo dõi có khả năng cao chuyển về đủ tiêu chuẩn là 0,91%.

Một số vấn đề xã hội

Giáo dục đào tạo

Trong tháng Năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; đặc biệt là việc triển khai văn bản đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 các cấp học; chỉ đạo tổ chức các biện pháp nhằm hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục hướng dẫn Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022…

Trong tháng Năm, Dự án “Ngân hàng máu du động” của học sinh trường THPT Chuyên tham dự cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật Quốc tế đã được trao giải 3 (giải chuyên đề) giá trị 2.000 USD; tại cuộc thi sáng tạo trẻ châu Á lần thứ 9 tổ chức tại Malaysia, học sinh trường THPT Chuyên đã đạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng; tại cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia, đoàn học sinh tỉnh Lào Cai đã đạt 01 giải đặc biệt, 06 giải nhất, 04 giải nhì, 08 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Y tế

Ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chủ động phát hiện sớm bệnh nhân, quản lý, điều trị kịp thời; tổ chức tốt các hoạt động cấp cứu, hạn chế thấp nhất tử vong; tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch cho nhân dân, ưu tiên đối tượng trẻ 5- dưới 12 tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng; quan tâm phòng chống dịch bệnh lưu hành địa phương, bệnh không lây nhiễm phổ biến.

Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng Năm, phát hiện 5.507 bệnh nhân Covid-19 mới, lũy kế 180.900 ca, số khỏi 180.221; bệnh nhân tử vong trong tháng là 01 người, lũy kế là 40 người. Công tác tiêm phòng, tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng liều vắc xin đã tiếp nhận 1.748.144 liều, tổng số mũi đã tiêm 1.745.058 mũi (trong đó, số người tiêm mũi 1 là 601.981 người, số người tiêm mũi 2 là 554.998, số người tiêm mũi 3 là 588.079 người).

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư INDOCHINA- Khách sạn Pao Sa Pa -Thị xã Sa Pa -Lào Cai, xảy ra sau khi ăn bánh ngọt có 05 người đưa đi nhập viện cấp cứu, không có ai bị tử vong. Kiểm tra chuyên ngành 1.617 cơ sở, có 1.536 cơ sở đạt (chiếm 95%), xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở; test nhanh 123 mẫu, 100% mẫu đạt. Cấp 11 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận 27 hồ sơ.

Hoạt động văn hóa, thể thao

Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện, các đội tuyên truyền lưu động thực hiện 55 buổi, lũy kế đến 31/5/2022 là 455 buổi, đạt 46,7% kế hoạch; trong đó, phục vụ vùng sâu vùng xa 58 buổi, lũy kế đến 31/5/2022 đạt 343 buổi, đạt 50,07% kế hoạch. Thực hiện 20 buổi chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, vùng xa, đạt 20% kế hoạch. Hoàn thành xây dựng 01 phim phóng sự, tài liệu, đạt 50% kế hoạch. In sao phát hành 88 đĩa phim; dịch và lồng tiếng 07 chương trình tiếng dân tộc, luỹ kế đến 31/5/2022 đơn vị thực hiện 18/32 chương trình, đạt 56,25% kế hoạch. Rạp chiếu phim phục vụ 2.490 lượt khán giả.

Trong tháng, các đoàn vận động viên tỉnh Lào Cai tạm dừng tham gia các giải thể thao toàn quốc do lịch thi đấu các môn thể thao tại Seagames 31 diễn ra từ ngày 06/5 - 23/5. Các giải thể thao trong tỉnh tiếp tục được tổ chức đúng kế hoạch. Sau thời gian tạm dừng vì covid-19, các hoạt động thể thao được tổ chức trở lại góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Tạo nguồn vận động viên cho tuyến tỉnh cũng như bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc.

Công tác tạo việc làm mới

Trong tháng Năm, đã giải quyết việc làm cho 2.258 lao động, trong đó có 131 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm; lũy kế 5 tháng đầu năm, thực hiện giải quyết việc làm cho 7.910 lao động đạt 60,8% kế hoạch năm. Ước thực hiện năm 2022 giải quyết việc làm tăng thêm cho 13.000 lao động đạt 100% kế hoạch năm Hỗ trợ tư vấn việc làm cho 100% lao động đến tư vấn và giải quyết đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm tại trung tâm và lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố với 25 doanh nghiệp, 2.000 lao động đăng ký tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động; đăng 54 tin bài về lao động việc làm, học nghề, chính sách BHTN thu hút 3.000 lượt người nghe tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề; thông báo danh sách các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động đến các huyện, thị xã, thành phố thông tin đến người lao động.

Tai nạn giao thông

Tháng Năm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng Năm xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, làm 4 người chết và 8 người bị thương; so với tháng trước, số vụ tăng 133%, số người chết và người bị thương tăng 100%; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 133%, số người chết tăng 300%, số người bị thương tăng 300%. Tính chung từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, làm 15 người chết và 32 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước số vụ tăng 26,92%, số người chết tăng 25%, số người bị thương tăng 39,13%.

Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy quá tốc độ, quá tải, xe khách chở quá số người quy định, kiểm tra nồng độ cồn. Trong tháng, đã lập biên bản xử lý 740 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 238 phương tiện các loại, tước 121 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 1,69 tỷ đồng.

Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 đợt mưa lớn kéo dài làm cho nước lũ và ngập úng ở một số huyện, đã gây thiệt hại 04 con trâu bị lũ cuốn trôi chết; thiệt hại về thủy sản do sét đánh và lũ cuốn trôi vào ao nuôi cá hồi, cá tầm bị nhiễm từ làm chết 5,15 tấn cá; cơ sở hạ tầng 01 công trình thủy lợi bị xói toàn bộ chân đập đầu mối, khối lượng đất đá bị sạt lở taluy âm 700md; sét đánh làm cháy 02 công tơ điện và 01 tủ lạnh. Tổng giá trị thiệt hại 1.412 triệu đồng.

Tình hình cháy nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy nổ. Lũy kế, 5 vụ, giá trị thiệt hại 1.128 triệu đồng.

Môi trường: Tháng Năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ vi phạm môi trường, so với tháng trước tăng 05 vụ, so với cùng kỳ năm trước tăng 04 vụ, số vụ đã được xử lý 07 vụ, với số tiền xử phạt 39 triệu đồng, nội dung chủ yếu là vi phạm hành chính buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, vi phạm môi trường không thu gom, đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường đúng qui địnhvề bảo vệ môi trường./.


Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

    Tổng số lượt xem: 148
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.