Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 20/09/2022-16:47:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh

Nội dung kiến nghị (câu số 2 tại văn bản số 5317/VPCP-QHĐP):

Đề nghị sớm chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống pháp và chống Mỹ.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tại Mục 4 Chỉ thị số 14/CT-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các địa phương có xã ATK, vùng ATK cách mạng”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình xây dựng báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trên cơ sở tính điểm theo các tiêu chí, trong đó đã có tiêu chí xã thuộc vùng căn cứ cách mạng ATK kháng chiến (ATK lịch sử)[1] được cộng 0,1 điểm trong nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương (mục e khoản 3 Điều 7 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số trên các địa bàn. Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có văn bản hướng dẫn về chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK cách mạng, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ mai sau, đồng thời nhằm thu hút, phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã ATK, vùng ATK, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các địa phương, tham gia xây dựng và tu bổ, tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hoá, trong đó có các di tích thuộc vùng ATK tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Phước...

Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận trên 360 xã là xã ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (tăng gần 150 xã so với thời điểm Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành).

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số1463/UBDT-CSDT ngày 07/9/2022, thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm g mục Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp các xã ATK trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hiện nay, Uỷ ban Dân tộc đang tiếp tục rà soát danh sách các xã ATK trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổng hợp vào đối tượng của Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các chế độ, chính sách khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ: Tài chính; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ và Ủy ban Dân tộc (quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i thuộc Mục 4, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) hiện đang được các bộ, ngành rà soát, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện.[1] Điểm c, khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 339
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.