Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 27/10/2022-14:37:00 PM
Trường hợp thực hiện đăng ký đầu tư dự án
Câu hỏi của bạn đọc Van Phan, email: vanninhthuan@gmail.com.

Hiện Chi nhánh chúng tôi đang thực hiện việc xin phép đầu tư công trình (đã có văn bản uỷ quyền của Công ty về cam kết hỗ trợ vốn, giao cho Chi nhánh thực hiện đầu tư Dự án.)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Vậy xin hỏi Quý Bộ trong trường hợp có Giấy ủy quyền của Công ty thì Chi nhánh có được đăng ký đầu tư Dự án không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 không có quy định cụ thể về việc chi nhánh doanh nghiệp đăng ký dự án đầu tư dự án xây dựng công trình.

Điều 3 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định: “Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó”.

Hiện nay, khái niệm, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư cũng như thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin phép đầu tư xây dựng công trình được quy định trong hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và pháp luật có liên quan. Đề nghị Quý đơn vị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đấu thầu để tổng hợp và trả lời bạn đọc./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 447
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.