Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 28/10/2022-14:41:00 PM
Hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Bá Đức, email: nguyenbaduc2013@gmail.com.

Việc Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực đã làm hết hiệu lực của Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, 08/2022/TT-BKHĐT lại chỉ có mẫu hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu qua mạng, không có mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp,...

Hiện tại, đơn vị tôi đang không biết áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu như thế nào. Đề nghị quý Bộ cho hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (khoản 8 Điều 39) quy định kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, đối với các gói thầu chỉ định thầu, bên mời thầu vận dụng các hướng dẫn của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT để tự ban hành hồ sơ yêu cầu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 (khoản 7 Điều 5) quy định khi lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2022./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 6769
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.