Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 28/10/2022-14:47:00 PM
Về việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Câu hỏi của bạn đọc Vũ Hiền Nhân, email: vuhiennhan90@gmail.com.

Hộ kinh doanh đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện cấp đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Hộ kinh doanh đã xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm như sau: Xây dựng công trình vi phạm quy hoạch khu đô thị và chưa được cấp Giấp phép xây dựng, đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm

Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 93, Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tôi xin hỏi, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trong trường hợp trên không? Nếu có thì hồ sơ, quy trình thủ tục thực hiện thu hồi đăng ký kinh doanh như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền kiến nghị thu hồi đăng ký kinh doanh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm e khoản 1 Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Căn cứ quy định trên, thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm e khoản 1 Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP phải được quy định tại Luật.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Do vậy, đề nghị Quý Ông/Bà liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 529
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.