Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 02/11/2022-15:48:00 PM
Xử lý thế nào cho đúng pháp luật về Đấu thầu
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Nghĩa Thông, email: nghiathongtuvan@gmail.com.

Khi tham dự thầu, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, nhà thầu X kê khai đã thực hiện 01 hợp đồng tương tự với vai trò là nhà thầu phụ và cung cấp các tài liệu sau:

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình giữa nhà thầu A (nhà thầu chính) với Chủ đầu tư (Dự án được điều chỉnh bởi Luật đấu thầu)

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT giữa nhà thầu A và nhà thầu X.

Trong quá trình đánh giá HSDT, Tổ chyên gia kiểm tra các hợp đồng của nhà thầu X cung cấp và nhận thấy: Khối lượng mà nhà thầu X tham gia > 10% giá trị hợp đồng giữa nhà thầu A ký với Chủ đầu tư. Nhà thầu X cũng không có tên trong danh sách và cũng không được Chủ đầu tư chấp thuận, nghĩa là đã đầy đủ điều kiện để chứng minh nhà thầu A đã vi phạm hành vi „chuyển nhượng thầu” theo quy định của Luật đấu thầu. Xin hỏi trường hợp này, Tổ chuyên gia phải xử lý thế nào cho đúng Pháp luật về đấu thầu vì có 02 ý kiến khác nhau:

1. Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu X không được xem xét là đã thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò nhà thầu phụ

Hợp đồng mà nhà thầu A ký với nhà thầu X đã vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu, do đó hợp đồng mà nhà thầu X cung cấp phải loại bỏ và không được xem xét nên nhà thầu X không được đánh giá đã thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò nhà thầu phụ.

2. Ý kiến thứ hai: Nhà thầu X được xem xét là đã thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò nhà thầu phụ

Hợp đồng mà nhà thầu A ký với nhà thầu X mặc dù đã vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu, nhưng đây là lỗi của nhà thầu A không thuộc trách nhiệm của nhà thầu X. Thực tế nhà thầu X đã hoàn thành trách nhiệm với nhà thầu A đúng theo hợp đồng đã ký (Biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT xuất cho nhà thầu A phần khối lượng theo hợp đồng) như vậy nhà thầu X đã thực hiện hợp đồng này với tư cách là nhà thầu phụ đúng căn cứ theo quy định tại khoản 36 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013, “Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính” do đó nhà thầu X phải được xem xét là đã thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò là nhà thầu phụ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (8) khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không xem xét, đánh giá đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 89 Luật đấu thầu.

Theo đó, trường hợp việc ký kết hợp đồng sử dụng thầu phụ giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ là vi phạm quy định của pháp luật thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá theo hướng dẫn nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 839
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.