Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 02/11/2022-16:11:00 PM
Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn gia Đệ, email: nguyengde@gmail.com.

Việc lựa chọn Nhà thầu cho các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP thì chủ đầu tư có cần đăng tải thông tin trên báo chí hay không? Chủ đầu tư có cần lập và ký kế hoạch lựa chọn Nhà thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (khoản 1 Điều 27) quy định hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng bao gồm gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo Điều 27 Luật Đấu thầu thì quy trình thực hiện theo Mục 2 Chương VI Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp không áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng thì thực hiện đăng tải các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 545
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.