Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 02/11/2022-16:26:00 PM
Việc bên mời thầu yêu cầu xác nhận về nhân sự tham gia thực hiện gói thầu của các chủ đầu tư cũ có đúng quy định không?
Câu hỏi của bạn đọc nga pham, email: ketoan.inquocte@gmail.com.

Trong quá trình tham gia đấu thầu có một trường hợp là BMT yêu cầu cung cấp xác nhận của CĐT đối với các nhân sự tham gia thực hiện gói thầu. CĐT yêu cầu như vậy có đúng theo tinh thần của luật định không? Thời gian cho chúng tôi làm rõ EHSDT là 2,5 ngày, như vậy không đủ thời gian cho chúng tôi gửi công văn tới các CĐT cũ để xin xác nhận?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 6B Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải kê khai các thông tin về nhân sự chủ chốt (trong đó có thông tin về người sử dụng lao động) và cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình thương thảo hợp đồng. Bên cạnh đó, trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc (Mục 2.2 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 850
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.