Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 13/11/2022-09:18:00 AM
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực
(MPI) - Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo dõi sát tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, không chuyển trạng thái đột ngột; tận dụng tốt thời cơ, càng khó khăn, phức tạp, càng có nhiều thách thức thì càng phải bình tĩnh, tự tin, sáng suốt để tranh thủ các yếu tố thuận lợi, hóa giải các khó khăn, thách thức, phát huy đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, kiên trì mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi tình hình vốn FDI đăng ký mới, có biện pháp hiệu quả thu hút vốn FDI và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành Chương trình Quốc gia về tăng năng suất lao động trong tháng 12/2022.

Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, khoa học, hiệu quả, kiên quyết tránh tình trạng hoang mang, dao động nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm phù hợp với tình hình và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, quyết tâm hành động cao nhất để vượt qua thách thức; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

Tăng cường kỷ luật phát ngôn, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, bảo đảm khách quan, trung thực, kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của thị trường, nhà đầu tư và Nhân dân.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022; Công điện số 79/CĐ-TTg ngày 27/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác để chủ động phân tích, dự báo, kịp thời điều hành, đề xuất các giải pháp phù hợp để ứng phó với các vấn đề phát sinh.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả; trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được thông suốt, liên tục.

Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch quốc gia, ngành, vùng, tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình), Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7756/BC-BKHĐT ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, đã giải ngân hơn 66,3 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao danh mục và mức vốn ngân sách trung ương từ nguồn Chương trình cho 94 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 147,138 nghìn tỷ đồng và đã giao bổ sung dự toán năm 2022 cho các dự án với số vốn khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc giải ngân các chính sách của Chương trình có xu hướng chậm dần trong những tháng gần đây; việc triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển thuộc Chương trình gặp một số khó khăn.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình trong những tháng cuối năm 2022, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời giao các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phê duyệt Quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 còn rất nặng nề, khối lượng giải ngân còn lại là rất lớn

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7757/BC-BKHĐT ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 580.261,248 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2022, giải ngân ước đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (55,80%). Tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 40.387 tỷ đồng.

Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 còn rất nặng nề, khối lượng giải ngân còn lại là rất lớn. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 được giao. Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/92022 của Chính phủ, các Nghị quyết Phiên họp thường kỳ của Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023; tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch từ khâu lập, thẩm định, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương trình, dự án.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31/7/2022 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/11/2022.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát các quy định hiện hành về đầu tư công và các dự án chuyển tiếp có sự điều chỉnh về cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư giữa Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2019 để đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 23/11/2022 theo quy định.

Về triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 7762/BC-BKHĐT ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 26/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với địa phương.

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Ủy ban dân tộc, Thông tin và Truyền thông, Công Thương khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để chậm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Bộ Công Thương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về điện, hệ thống điện để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 25 hàng tháng; chủ động xử lý và đề xuất phương án xử lý các kiến nghị của địa phương tại Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 7762/BC-BKHĐT ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15/11/2022./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 454
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.