Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 16/11/2022-08:27:00 AM
Thắc mắc về Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT và E-HSMT
Câu hỏi của bạn đọc Mai Phú Cường, email: mpcuong.hct@dongthap.gov.vn.

Câu hỏi 1: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT thì: “a) Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện”;

Như vậy, nếu ngay từ đầu triển khai dự án Người quyết định đầu tư xác định là Chủ đầu tư phải thuê đơn vị quản lý dự án và Chủ đầu tư đã thực hiện thuê đơn vị quản lý dự án, thì khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư có được phép đưa chi phí này vào “Phần công việc đã thực hiện” tại Bảng số 1 không?

Câu hỏi 2: 1. Khi lập E-HSMT, đơn vị tư vấn căn cứ vào giá dự toán gói thầu đã được phê duyệt để đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu; nhưng khi nộp HSDT nhà thầu ngoài việc gửi “Bảng tổng hợp giá dự thầu” theo E-HSMT còn gửi kèm “Bảng tổng hợp giá trị bổ sung” cho các công việc được phê duyệt trong “gói thầu khác” được không.

Ví dụ như trong “gói thầu xây lắp” có phần hệ thống cấp nước PCCC cho công trình, trong “gói thầu thiết bị” thì có phần mua sắm máy bom nước chữa cháy. Khi nộp HSDT, Nhà thầu ngoài việc gửi “Bảng tổng hợp giá dự thầu cho gói thầu xây lắp” còn gửi thêm “Bảng tổng hợp giá trị bổ sung cho phần mua máy bom nước chữa cháy”; đồng thời 02 gói thầu “xây lắp và thiết bị” này tách biệt nhau trong Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT và về “hình thức và thời gian lựa chọn nhà thầu” trong Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt.

2. Trường hợp nếu việc làm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu có được thương thảo đưa ra giá mua thiết bị máy bom nước chữa cháy “lớn hơn” dự toán được phê duyệt không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Luật Đấu thầu (điểm a khoản 2 Điều 36) quy định phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện.

Theo đó, việc xác định phần công việc đã thực hiện được thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Đối với đánh giá hồ sơ dự thầu:

Theo quy định tại Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Chương IV bao gồm các biểu mẫu mà Bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập 2 E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống (bao gồm Bảng tổng hợp giá dự thầu).

Theo đó, việc đánh giá về giá dự thầu căn cứ nội dung kê khai trên webform của nhà thầu mà không căn cứ vào file đính kèm./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1388
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.