Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 25/11/2022-15:13:00 PM
Phiên họp Thẩm định quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 25/11/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Phiên họp Thẩm định quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch Tỉnh.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Công tác quy hoạch phải phát huy khai thác được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới thì chúng ta mới xây dựng được con đường phát triển trong tương lai.

Bối cảnh lập quy hoạch tỉnh An Giang có những thuận lợi như có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Luật Quy hoạch; một số Nghị định, văn bản hướng dẫn; 05 quy hoạch cấp quốc gia và đặc biệt là quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt và quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua.

Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến một số nội dung chính về: tính hợp lý, sự đảm bảo để quy hoạch Tỉnh phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh An Giang; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của An Giang, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế của Tỉnh.

An Giang là vùng đất địa đầu biên giới Tây Nam với nhiều yếu tố đặc trưng và giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược quốc phòng của đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước ở phía Tây Nam Tổ quốc. Bên cạnh đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, các năm gần đây năm sau cao hơn năm trước; quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. GRDP giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%/năm, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh An Giang luôn quán triệt việc xây dựng Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là nền tảng, là cơ sở pháp lý cho việc hoạch định, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tầm nhìn 30 năm tới.

Tỉnh An Giang đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, phát triển vững chắc hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và một số ngành công nghiệp chế tác, là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp, giống thủy sản và dược liệu, là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Cam-pu-chia và các nước khu vực ASEAN, là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái của vùng.

Đến năm 2050, tỉnh An Giang phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước; trở thành thủ phủ của ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tinh của cả nước, là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng với thị trường Cam-pu-chia và các nước khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Thanh Bình hi vọng sẽ nhận được các góp ý thật cụ thể, chân thành từ các thành viên Hội đồng thẩm định, các Bộ, ngành trung ương và các chuyên gia để tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện các định hướng phát triển quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trình bày dự thảo Quy hoạch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang Phạm Minh Tâm cho biết, sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 08/6/2020, tỉnh An Giang đã triển khai ngay công tác lập quy hoạch Tỉnh, xây dựng dựa trên cách tiếp cận tích hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học,… để tạo sự đồng thuận trong lập quy hoạch.

Dự thảo quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra 03 quan điểm phát triển về: (1) phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm phát triển bao trùm và hướng tới thịnh vượng, phát triển của con người; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên nước ngọt của vùng đất đầu nguồn; (2) tổ chức, sắp xếp không gian phát triển: phát huy vị thế chiến lược của tỉnh trong tam giác động lực của vùng ĐBSCL: An Giang - Kiên Giang - Cần Thơ; tam giác chiến lược: thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Cần Thơ - Phnôm Pênh và đảm bảo liên kết vùng; (3) phát triển kết cấu hạ tầng: phát triển nhanh hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu chức năng, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.

Dự thảo quy hoạch cũng đưa ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, thể hiện cam kết nhất quán của các cấp lãnh đạo; ưu tiên đầu ra kết cấu hạ tầng kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; phát triển hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh An Giang sẽ tận dụng lợi thế về điều kiện, tài nguyên tự nhiên của vùng đất đầu nguồn để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu kinh tế cửa khẩu, giao thương quốc tế để trở thành trung tâm đầu mối giao thương quốc tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh An Giang cũng đã nhận định các định hướng, giải pháp đưa ra trong quy hoạch tỉnh sẽ mang lại hiệu quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - du lịch, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn của tổ chuyên gia. Một số nội dung của dự thảo quy hoạch đã được điều chỉnh, bổ sung quan điểm phát triển, các vấn đề môi trường chính, đồng thời rà soát, cập nhật rõ hơn các chỉ tiêu về môi trường.

Chuyên gia phản biện quy hoạch tham dự Phiên họp. Ảnh: MPI

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đánh giá cao hồ sơ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược quy hoạch đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cơ bản đã tuân theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự thảo quy hoạch tỉnh An Giang đã xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ hơn nội dung tính liên kết trong định hướng và bố trí không gian phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh; bổ sung tác động và khả năng huy động các nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong tương lai; phân tích cụ thể hơn vai trò chiến lược của tỉnh An Giang về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh biên giới và đối ngoại để phát triển bền vững Tỉnh và cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đưa ra định hướng không gian phát triển và tầm ảnh hưởng của tỉnh An Giang đối với các khu vực tiếp giáp.

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cần làm rõ chủ trương về quan điểm “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế - xã hội” cũng như các cam kết giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2023; xác định rõ các vấn đề môi trường chính, đánh giá tác động của môi trường khi thực hiện quy hoạch.

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cảm ơn ý kiến quý báu, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên Hội đồng để giúp Tỉnh hoàn hiện hơn nữa hồ sơ Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang bền vững hơn trong giai đoạn sắp tới. Tỉnh sẽ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu nghiên túc ý kiến, góp ý để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đạt chất lượng cao nhất, khoa học nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo của tỉnh An Giang trong quá trình xây dựng quy hoạch. Đồng thời đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, bộ phận tư vấn rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt, mở ra cơ hội mới cho phát triển tỉnh An Giang nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết quả Hội đồng thẩm định đã thông qua Dự thảo quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược với 28/28 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua với điều kiện phải bổ sung, chỉnh sửa./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2127
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.