Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 29/12/2022-16:35:00 PM
Góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Tại Thông báo số 295/TB-VPCP ngày 23/9/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo hướng đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi tới Quý Cơ quan dự thảo Tờ trình và Nghị định để tham gia ý kiến. Để hoàn thiện Hồ sơ trình xây dựng Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Quý cơ quan có ý kiến đối với các nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

2. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP.

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/01/2023; đồng thời, gửi bản mềm theo địa chỉ email: quynhngampi@gmail.com. Điện thoại: 08044932 hoặc 0915546499.


File đính kèm:
To_trinh_ND_sua_doi_ND_10.docx
Bang_tong_hop_noi_dung_sua_doi_ND_10.docx
Du_thao_ND_sua_doi_ND_10.doc
Bao_cao_danh_gia_tinh_hinh_thuc_hien_ND_10.doc
Cục Phát triển doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1543
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.