Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 07/02/2023-13:09:00 PM
Phiên họp Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
(MPI) - Ngày 07/02/2023, Hội đồng thẩm định nhà nước đã họp thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tham dự phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2022 về thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn và được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, thực tiễn phát sinh những vấn đề cần nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình. Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết điều chỉnh; sự phù hợp của việc điều chỉnh quy mô, diện tích các dự án thành phần; tổng mức đầu tư; sự phù hợp của các nội dung điều chỉnh với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; sự phù hợp của các nội dung điều chỉnh với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện dự án; đánh giá tác động môi trường điều chỉnh;…

Theo Báo cáo điều chỉnh Dự án của UBND tỉnh Đồng Nai được trình bày tại phiên họp, mục tiêu của Dự án là thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng “sạch” giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhiệm vụ là thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người dân; điều chỉnh địa giới hành chính các xã trong vùng dự án.

Dự án cần thiết điều chỉnh bởi do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; nhằm tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, tiết kiệm quỹ đất và mở rộng việc phục vụ nhu cầu tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án liên quan; rà soát, xác định lại số liệu nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu thực tế tái định cư, tổng mức đầu tư….

Báo cáo cũng nêu rõ tình hình thực hiện Dự án cụ thể như các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác triển khai các dự án thành phần; công tác giải ngân. Đề nghị điều chỉnh về tổng mức đầu tư; thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án; điều chỉnh giảm dự án thành phần.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của UBND tỉnh Đồng Nai cơ bản có đầy đủ đầu mục theo quy định tại khoản 3 Điều 39, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Nội dung Báo cáo điều chỉnh đã trình bày các nội dung đề nghị điều chỉnh tương ứng với các đầu mục quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2021 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, Điều 11 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ Dự án, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các ý kiến cũng tập trung vào sự phù hợp của các nội dung điều chỉnh với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; sự phù hợp của các nội dung điều chỉnh với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện dự án; tổng mức đầu tư và nguồn vốn; đánh giá tác động môi trường điều chỉnh; hiệu quả dự án điều chỉnh; sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn áp dụng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cảm ơn các ý kiến sâu sắc của các thành viên Hội đồng thẩm định; giải trình làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu nêu và khẳng định, trên cơ sở các ý kiến góp ý, tỉnh Đồng Nai sẽ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình một cách cặn kẽ nhất để sớm hoàn thiện hồ sơ trước khi trình các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và cho rằng, các ý kiến đều đồng tình với sự cần thiết điều chỉnh Dự án, phù hợp với tình hình thực tiễn; phù hợp với các quy hoạch liên quan cũng như các nội dung về chủ trương đầu tư.

Các ý kiến cũng đồng ý về nội dung điều chỉnh cụ thể như điều chỉnh quy mô, diện tích đất, bổ sung chi phí điều chỉnh dự án và nhấn mạnh, UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã chủ động rà soát, điều chỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung làm rõ chi phí thuộc các hạng mục và căn cứ, cơ sở tính toán số liệu; làm rõ phương pháp, cách xác định đơn giá của các hạng mục thuộc chi phí điều chỉnh. Liên quan đến khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án, phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ trên cơ sở cập nhật ý kiến của các thành viên Hội đồng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định. Các thành viên Hội đồng thẩm định có ý kiến bằng văn bản và biểu quyết về Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giao Cơ quan thường trực Hội đồng (Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký gửi UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 535
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.