Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 02/03/2023-16:02:00 PM
Đấu thầu dự án có sử dụng đất
Câu hỏi của bạn đọc Tuấn Lư Kim, email: tuantckh@yahoo.com.vn.

Dự án đầu tư tuyến dân cư, trong đó có đầu tư tuyến đường và phân lô bán nền cặp theo tuyến đường. Thực hiện dự án theo phương thức nhà nước thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ và vốn ngân sách Huyện, đấu thầu quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Theo quy định có thực hiện được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo thông tin tại Câu 3 “Dự án đầu tư tuyến dân cư, trong đó có đầu tư tuyến đường và phân lô bán nền cặp theo tuyến đường. Thực hiện dự án theo phương thức nhà nước thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ và vốn ngân sách Huyện, đấu thầu quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án”.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), một trong các điều kiện để xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là không đủ điều kiện để thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với dự án Tỉnh bố trí được vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng (đất sạch), trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện đấu giá theo quy định của pháp luật thì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp không đủ điều kiện đấu giá và đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất thì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 363
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.