Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 02/03/2023-16:12:00 PM
Kế hoạch đấu thầu
Câu hỏi của bạn đọc Nguyen Thanh, email: thanhdpihb@gmail.com.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT:

"1. Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Và theo Mẫu số 01, Tờ trình của Chủ đầu tư: "Kính gửi người có thẩm quyền".

Tuy nhiên, theo quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là “thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu”. Vì vậy các Chủ đầu tư lập tờ trình “Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư” không gửi “UBND tỉnh”.

Nếu Sở Kế hoạch và Đầu tưthẩm định khi chưa được “Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu” theo quy định tại khoản 2 Điều 6 nêu trên thì có đúng thẩm quyền hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền và gửi đồng thời tới đơn vị thẩm định để thẩm định.

Theo đó, việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền, chủ đầu tư lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đồng thời đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 381
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.