Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 20/04/2023-16:52:00 PM
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Câu hỏi của bạn đọc Tham Hong, email: nt.hongtham18@gmail.com.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT:

“Điều 12. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Thời gian đăng tải:

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Tài liệu đính kèm:

Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.”

Xin hỏi Quý Bộ, đối với kinh phí thường xuyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị có 2 gói bao gồm:

Gói 1: tư vấn lựa chọn nhà thầu

Gói 2: là chào hàng cạnh tranh mua sắm

Vậy kế hoạch lựa chọn nhà thầu là do bên đơn vị đăng rồi phân quyền gói số 2 cho đơn vị tư vấn đăng kết quả lựa chọn nhà thầu. Hay đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn LCNT và gói chào hàng cạnh tranh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 4 khoản 3) quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm: (i) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn; (ii) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên; (ii) Đơn vị mua sắm tập trung; (iv) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm thường xuyên, bên mời thầu (đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên) đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 534
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.