Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 20/04/2023-16:58:00 PM
Kiến nghị làm rõ E-HSMT gói thầu: “Cung cấp thiết bị máy cơ khí phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa”
Câu hỏi của bạn đọc Ngoc Minh, email: mnie.info@gmail.com.

Ngày 15/2/2023, Bản Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 có mời thầu "Cung cấp thiết bị máy cơ khí phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa'', Mã TBMT: IB2300018469.

Chúng tôi, sau khi nghiên cứu kỹ thông báo mời thầu/E-HSMT, nhận thấy Bên mời thầu/Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, đã vi phạm Hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHDT ngày 31/05/2022 và vi phạm Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. “...Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu”.

Chúng tôi đã gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng; Bên mời thầu trả lời không đúng nội dung và dẫn chứng thông tin không liên quan đến nội dung cần hỏi/làm rõ. Xin gửi đính kèm các văn bản yêu cầu làm rõ, văn bản làm rõ, các tài liệu liên quan đến Quyết định hê duyệt gói thầu, phê duyệt E-HSMT..., chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm và các nội dung cần làm rõ, làm rõ của Bên mời thầu xin vui lòng xem chi tiết trên số TBMT.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, một trong các nội dung trong E-HSMT vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu.

Theo đó, việc lập E-HSMT tuân thủ quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu nhận thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng thì kiến nghị theo quy trình nêu tại Mục 1 Chương XII Luật Đấu thầu và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 490
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.