Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 11/05/2023-14:45:00 PM
Mua sắm thường xuyên của Doanh nghiệp nhà nước
Câu hỏi của bạn đọc Trần Công Bằng, email: bang.tc@satra.com.vn.

Tôi hiện đang công tác tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Doanh nghiệp nhà nước (100% vốn Nhà nước)

Công ty chúng tôi đang thực hiện một số hạng mục mua sắm, thuê dịch vụ bảo vệ, thuê dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị vi tính,… nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty, các hạng mục này có giá trị thực hiện nhỏ hơn 100 triệu đồng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu thì phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, Công ty tôi chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu. Do đó, để thực hiện các công việc trên thì xin hỏi Quý Bộ là chúng tôi áp dụng các quy định theo:

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

- Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trường hợp không được áp dụng các Thông tư trên thì Công ty chúng tôi phải thực hiện như thế nào trong thời gian chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Đấu thầu (khoản 2 Điều 3) quy định trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc áp dụng Luật Đấu thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 524
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.