Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 22/05/2023-17:15:00 PM
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
(MPI) - Chiều ngày 22/5/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 với mục tiêu cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân; phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận.

Quy mô của Dự án: điều tiết dung tích toàn bộ Wtb= 51,21 triệu m3, dung tích hữu ích Whi= 47,41 triệu m3, dung tích chết Wc= 3,8 triệu m3; Hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác. Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 693,31 ha, trong đó diện tích có rừng là 680,41 ha (bao gồm: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng là 162,55ha; rừng phòng hộ là 0,91 ha; rừng sản xuất là 471,09 ha, rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 45,85 ha) và diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12,9 ha.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020 giao nhiệm vụ UBND tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư và thực hiện Dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận hoàn chỉnh hồ sơ, đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,...

Về công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thực hiện xong công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn, khối lượng công việc đánh giá hiện trạng rừng và trồng rừng thay thế nhiều, việc thực hiện phải đảm bảo theo đúng các quy định nên thời gian triển khai bị kéo dài. Đồng thời, trong quá trình tổ chức công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, các chi phí về trồng rừng thay thế, giải phóng mặt bằng, xây lắp và thiết bị tăng dẫn đến tăng tổng mức đầu tư, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận phải tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Xét thấy việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là do nguyên nhân khách quan và để có đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư; theo điểm e khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Khi chỉ số giá trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá được sử dụng để tính chi phí dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền quyết định”, theo khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án. Do vậy, việc UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Nhằm sớm đưa Dự án vào triển khai, đáp ứng sự cần thiết đầu tư, thúc đẩy giải ngân, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 đến hết ngày 31/12/2023; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Dự án. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư Dự án được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban tán thành sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án với các lý do như đã nêu trong Tờ trình số 512/TTr-CP của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1477/BC-UBKHCNMT15 của Ủy ban KH,CN&MT. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án là đúng thẩm quyền. Hồ sơ Dự án đã đáp ứng đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Do gián đoạn 02 năm bởi dịch COVID-19, Dự án có diện tích rừng phải chuyển đổi là tương đối lớn, việc điều tra, đánh giá hiện trạng rừng đòi hỏi nhiều thời gian nên tiến độ Dự án bị chậm; thêm vào đó, do trượt giá nguyên vật liệu xây dựng, nhân công và nhiều chi phí phát sinh khác như: tăng chi phí về trồng rừng thay thế do đơn giá tăng; Tăng chi phí giải phóng mặt bằng và thiết bị do thay đổi định mức và trượt giá; Tăng chi phí xây lắp do thay đổi quy định pháp luật về xây dựng và phải điều chỉnh lại giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn đập theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước... Vì vậy, tổng mức đầu tư Dự án tăng so với số liệu thuyết minh đầu tư quy định trong Nghị quyết số 93/2019/QH14 nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, kết quả quá trình giám sát, khảo sát thực tế triển khai Dự án, ý kiến thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các báo cáo tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình Quốc hội xem xét các kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận với nguồn vốn tăng thêm từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Bình Thuận và cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương cho Dự án đến hết ngày 31/12/2023; Điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án đến hết năm 2025; điều chỉnh mở rộng vị trí trồng rừng thay thế để thực hiện Dự án cho phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và quy định mới của pháp luật về lâm nghiệp.

Giao UBND tỉnh Bình Thuận quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật về đầu tư công. Trường hợp cần điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 649
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.