Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 04/10/2013-11:07:00 AM
Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2013 thành phố Cần Thơ
Báo cáo số 179 /BC-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:
1. Hoạt động trọng tâm của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố:
Trong tháng 9, UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ; kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; tăng cường công tác xây dựng cơ bản, chỉ đạo khai giảng năm học 2013 - 2014; kiểm tra các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND thành phố và chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ... Trong tháng, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 24 cuộc họp; tổ chức 13 chuyến kiểm tra thực tế; giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cho 12 doanh nghiệp; tiếp 09 đoàn khách Trung ương, 06 đoàn khách quốc tế. Trong đó, một số hoạt động trọng tâm như sau:
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạchcông bố các quy hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015).
- Chỉ đạo giải quyết khó khăn, kiến nghị của cho Công ty TNHH Khánh Cường về điều chỉnh diện tích đất; Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Vạn Lợi về xác nhận doanh nghiệp có đầu tư vùng nguyên liệu trồng lúa; Công ty Cổ phần Dầu khí Mêkông chuyển mục đích sử dụng đất; Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long về giấy phép khai thác nước dưới đất... kiểm tra thực tế tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, tiêu thlúa gạo, thủy sản, cụ thể: Thường trực UBND thành phố cùng Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nam Việt và Công ty Cổ phần Basa, thành phố ghi nhận những đóng góp, nỗ lực vượt qua khó khăn và chỉ đạo thời gian tới doanh nghiệp tiếp tục tăng cường tạo mối liên kết với người nuôi cá, nghiên cứu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, chủ động đề xuất, kiến nghị với thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
- Chỉ đạocông tác thu - chi ngân sách, tập trung thu nợ đọng thuế và kiểm tra thực hành tiết kiệm đảm bảo cân đối ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu HĐND thành phố giao năm 2013; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.
- Kiểm tra tiến độ thi công các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương; tháo gỡ khó khăn vướng mắc một số công trình như: Dự án Nâng cấp đô thị, dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91; dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô; dự án đường Tỉnh 922.
- Chỉ đạo tổ chức công tác khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; chỉ đạo công tác vận động học sinh ra lớp các cấp, đảm bảo không để học sinh bỏ học do gia đình gặp khó khăn và kiểm tra tình hình thu các khoản phí, học phí theo quy định.
-Kiểm tra công tác quản lý y tế, chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, một số điểm trường trong dịp khai giảng năm học mới.
- Chỉ đạo triển khai Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; kiểm tra công tác tình hình thực hiện kế hoạch giữ trẻ mùa lũ năm 2013.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND thành phố; đồng thời, chỉ đạo rà soát việc trả lời và thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố.
- Tham dự một số hội nghị, sự kiện quan trọng như: Kiểm tra, giám sát của thành phố về tự phê bình và phê bình sau 01 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại một sở, ngành, quận huyện; Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9); Lễ Khai giảng năm học 2013 - 2014; Lễ giao - nhận quân đợt II/2013; tập huấn xây dựng khu vực phòng thủ thành phố năm 2013; Hội nghị toàn quốc “Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.
- Tiếp và làm việc với: Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba đến thăm và trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư; Đoàn KITECH về dự án Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp; Tổng cục Môi trường và Đoàn Chuyên gia Đức về triển khai Dự án “Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN”; Tập đoàn CNIM (Pháp) về dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn.
3. Tiếp nhận và ban hành văn bản:
Ủy ban nhân dân thành đã tiếp nhận 1.400 văn bản các loại của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 1.291 văn bản các loại.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI:
1. Tăng trưởng kinh tế:
Ước 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GDP (giá so sánh 1994) trên địa bàn đạt 16.756,2 tỷ đồng, tăng 10,32% so cùng kỳ, trong đó: Khu vực I (nông, lâm nghiệp, thủy sản) đạt 1.533,2 tỷ đồng, giảm 0,41%; khu vực II (công nghiệp - xây dựng) đạt 6.689,4 tỷ đồng, tăng 9,85%; khu vực III (thương mại - dịch vụ) đạt 8.533,5 tỷ đồng, tăng 12,87% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp:
a) Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 7,3% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 4.063,4 tỷ đồng, tăng 10,4%. Lũy kế 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 31.184,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ.
b) Chỉ số tiêu thụ đến cuối tháng 8 năm 2013 tăng 4,2% so với cùng kỳ và Chỉ số tồn kho chung ngành công nghiệp đến cuối tháng 8 năm 2013 là 20,4%.
3. Thương mại - dịch vụ:
a) Giá cả - Thương mại - xuất nhập khẩu:
- Giá cả: chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 4,3% so tháng 12 năm 2012 và bình quân tăng 4,09% so cùng kỳ.
- Về thương mại nội địa: Thị trường hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tháng 9 đạt 7.280,4 tỷ đồng; ước 9 tháng thực hiện 79.551,8 tỷ đồng, đạt 66,3% KH, tăng 13,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 42.477,3 tỷ đồng, đạt 66,4% KH, tăng 12,7% so cùng kỳ.
- Xuất khẩu: Xuất khẩu hàng hóa còn nhiều khó khăn do nhu cầu các nước nhập khẩu giảm, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 9 ước đạt 125,2 triệu USD, ước 9 tháng đạt 995,8 triệu USD, bằng 68,2% KH, tăng 10,2% so cùng kỳ.
Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 9/2013 ước thực hiện 31,6 triệu USD; ước 9 tháng đạt 272,6 triệu USD, đạt 77,9% KH, tăng 33,8% so với cùng kỳ; trong đó hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; vải và nguyên phụ liệu may mặc; máy móc, thiết bị, phụ tùng.
b) Giao thông vận tải: Trong tháng, thực hiện vận chuyển hàng hóa 511,8 ngàn tấn, tăng 0,5% so tháng trước, ước 9 tháng thực hiện vận chuyển hàng hóa 3.657,2 ngàn tấn, đạt 62,3% KH, giảm 1,5% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách ước thực hiện 20.296,9 ngàn lượt hành khách, đạt 62,9% KH, tăng 1,3%.
c) Du lịch: Ngành du lịch tăng cường khảo sát, phát triển các tuyến điểm du lịch, các loại hình, sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng được nhu cầu giải trí của khách du lịch trong các dịp lễ, tết. Trong 9 tháng, các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 934.400 lượt khách lưu trú, đạt 74,8% KH, tăng 8% (trong đó khách quốc tế ước đạt 153.500 lượt khách). Về hoạt động lữ hành quốc tế đón 12.100 khách nước ngoài đến Cần Thơ, đạt 83,4% KH, tăng 8%; đưa 9.700 khách đi du lịch nước ngoài, đạt 84,3% KH, tăng 9%; về hoạt động lữ hành nội địa đón phục vụ 58.000 khách, đạt 80,6% KH, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu toàn ngành ước đạt 730 tỷ đồng, đạt 75,3% KH, tăng 13% so với cùng kỳ.
d) Thông tin và truyền thông: Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành phát huy hiệu quả tích cực; đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc được thông suốt. Hoạt động báo chí, xuất bản phát triển theo hướng tích cực, tuyên truyền tốt các sự kiện chính trị của cả nước và thành phố.
4. Sản xuất nông nghiệp:
a) Về sản xuất lúa: Ngành nông nghiệp tăng cường sử dụng các giống lúa thơm đặc sản, lúa chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập cho nông dân; trong vụ Đông Xuân 2012-2013, Hè Thu 2013 gần 80% diện tích lúa sử dụng giống chất lượng cao và lúa thơm; vụ Thu Đông trên 70% diện tích. Tình hình sản xuất lúaThu Đông tính đến ngày 02/10/2013 đã thu hoạch được 60.731/66.981ha, sô diện tích còn lại chủ yếu trong giai đoạn chín.
b) Về trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây, rau quả tính đến ngày 26/9/2013 như sau: Cây rau 6.620,68 ha, đã thu hoạch được 5.654,38 ha; cây bắp được 924,60 ha, đã thu hoạch được 727,36 ha; cây đậu được 583,53 ha, đã thu hoạch được 449,95 ha; cây ăn trái được 13.928 ha.Ngành Nông nghiệp tích cực áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn, ứng dụng kỹ thuật thiết bị, công nghệ mới, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông hộ.
c) Về chăn nuôi: Ước sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng 30.735 tấn, đạt 99% KH, tăng 4,7%; sản lượng trứng khoảng 97.000 ngàn quả, vượt 20% KH, tăng 3,4% so cùng kỳ. Ngành nông nghiệp thực hiện tiêm phòng thường xuyên và định kỳ cho đàn gia súc gia cầm; tiêu độc sát trùng, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển tại các trạm đầu mối tương đối chặt chẽ.
d) Về nuôi trồng thủy sản: Đẩy mạnh phát triển thủy sản theo hướng tập trung, tăng cường liên kết để đảm bảo ổn định đầu ra và thực hiện nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tính nay, ước tính diện tích nuôi thủy sản được 11.090 ha, đạt 79,2% KH, giảm 7,6% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạch đạt 144.195 tấn, đạt 73,9% KH, giảm 2,8% so cùng kỳ.
đ) Triển khai nạo vét kênh nội đồng, củng cố nâng cấp bờ bao, đắp đập thời vụ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ, đảm bảo thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi, góp phần đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo định hướng quy hoạch…; đến nay thủy lợi nội đồng và xây dựng vùng khép kín đạt trên 87.000 ha, đáp ứng gần 100% diện tích đất canh tác lúa.
5. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển:
a) Đầu tư xây dựng cơ bản:Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2013 thực hiện26.867,1 tỷ đồng, đạt 72,6% KH; trong đó vốn nhà nước thực hiện 10.423,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài nhà nước thực hiện 15.600,2 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 843 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/9/2013: Vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý thực hiện được 2.355 tỷ đồng, đạt 60,4% KH, trong đó: Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 745 tỷ đồng, đạt 83,8% KH.
b) Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp:trongtháng, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 74 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 352,7 tỷ đồng; cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 155 lượt doanh nghiệp, thực hiện thủ tục giải thể 15 doanh nghiệp; trong9 tháng đầu năm đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 821 doanh nghiệp các loại hìnhvới tổng vốn đăng ký 2.123,7 tỷ đồng; cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 1.655 lượt doanh nghiệp, thực hiện giải thể 102 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn là 225,8 tỷ đồng. Cấp mới 02 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 213,245 tỷ đồng.
c) Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Trong 9 tháng, các khu công nghiệp thu hút 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 18,7 triệu USD; điều chỉnh 19 giấy chứng nhận đầu tư, trong đó vốn đầu tư điều chỉnh tăng 20,7 triệu USD, thu hồi 08 giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có 203 dự án còn hiệu lực (trong đó có 184 dự án đang hoạt động, 14 dự án đang xây dựng và 05 dự án chưa triển khai) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.849 triệu USD, vốn đầu tư đã thực hiện 810,2 triệu USD, chiếm 43,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong 9 tháng/2013 ước thực hiện 1.041,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ.
d)Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trong 9 tháng, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,773 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 01 dự án với vốn tăng 3,1 triệu USD; thu hồi 01 giấy chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư 30 triệu USD. Đến nay, thành phố có 60 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 886,322 triệu USD, vốn thực hiện 254,793 triệu USD, chiếm 28,8% tổng vốn đăng ký; ngoài ra còn có 133 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các địa phương trong cả nước và các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. .
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong tháng ước giải ngân 683.367 USD và 2,294 tỷ đồng vốn đối ứng; tiếp nhận từ nguồn viện phi Chính phủ (NGO) cho 01 dự án với tổng giá trị 135,6 triệu đồng. Lũy kế trong 9 tháng/2013 ước nguồn vốn ODA giải ngân 4,7 triệu USD và 86,7 tỷ đồng vốn đối ứng; tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) cho 10 dự án với tổng giá trị 23,3 tỷ đồng (trong đó vốn viện trợ 21,1 tỷ đồng, vốn đối ứng 2,2 tỷ đồng).
6. Tài chính- ngân hàng:
a) Thu chi ngân sách (tính đến ngày 30/9/2013): Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 7.020 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.694.102 triệu đồng đạt 79,44% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 61,11% dự toán HĐND thành phố giao.
b) Hoạt động ngân hàng: Tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn ước đến cuối tháng 9 đạt 35.200 tỷ đồng (trong đó vốn huy động trên 12 tháng chiếm 31,8%), tăng 3% so với cuối năm 2012; nguồn vốn huy động đáp ứng 77,7% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 45.300 tỷ đồng, tăng 6,8%; trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 75,3%, dư nợ trung - dài hạn chiếm 24,7%. Nợ xấu là 1.600 tỷ đồng, chiếm 3,53% trong tổng dư nợ cho vay.
7. Khoa học và Công nghệ:
Trong quý III/2013, đã thẩm định nội dung và kinh phí 03 đề tài, lập hợp đồng 04 đề tài, kiểm tra tiến độ 07 đề tài; nghiệm thu 03 đề tài. Hướng dẫn thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 79 trường hợp (68 trường hợp về nhãn hiệu, 03 giải pháp hữu ích, 02 sáng chế, 03 kiểu dáng công nghiệp và 03 bản quyền tác giả).
Hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc kiểm định các phương tiện đo đúng thời hạn theo yêu cầu; đã kiểm định 6.173 phương tiện đo các loại, với số phương tiện được hiệu chuẩn là 1.280 cái, kiểm nghiệm 2.615 mẫu hàng hóa với 9.447 chỉ tiêu chất lượng.
8.Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới:
a) Về quản lý đô thị: Tăng cường công tác rà soát các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố; khối lượng thực hiện các Đồ án Quy hoạch chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, quản lý chất thải rắn, thoát nước, cấp nước) thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đạt hơn 80%. Kết quả thực hiện 05 chương trình về nhà ở: hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã hoàn thành xong giai đoạn 2009-2012; xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ thành phố Cần Thơ còn lại 04 cụm (quận Bình Thủy: 01 cụm, huyện Phong Điền: 02 cụm và huyện Vĩnh Thạnh: 01 cụm); dự án Khu nhà ở sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng 06 block, còn lại 02 block dự kiến đầu tháng 10 đưa vào sử dụng; dự án khối nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ khối lượng thực hiện đạt trên 50%; dự án Nhà ở thu nhập thấp đầu tư 288 căn, đến nay đã nhận được 200 đơn đăng ký mua nhà. Đang triển khai xây dựng thí điểm khu nhà ở công nhân.
b) Về đất đai và môi trường: Tổ chức Hội nghị công bố và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Cần Thơ. Rà soát, lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các quận, huyện và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất quận, huyện năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu theo Chỉ thị 1474 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, toàn thành phố đã cấp được 471.626 giấy với diện tích 136.154 ha, đạt tỉ lệ 98,74%; còn 1,26% đang tiếp tục thực hiện. Kiểm tra tình hình quản lý đất công; tình hình thu hồi 5% - 10% quỹ đất các dự án.
Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản, môi trường.Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ban hành Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; triển khai “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”.
c) Xây dựng nông thôn mới: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia trên địa bàn 36 xã thuộc thành phố, cụ thể: tổng số xã đạt từ 14 - 19 tiêu chí là 07 xã (tăng 07 xã so với năm 2010); tổng số xã đạt từ 09 - 13 tiêu chí là 18 xã (tăng 10 xã so với năm 2010); tổng số xã đạt từ 05 - 08 tiêu chí là 11 xã (giảm 01 xã so với năm 2010); không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí (giảm 16 xã so với năm 2010). Kết quả thực hiện tại 02 xã điểm: xã Trung An, huyện Cờ Đỏ và xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền:đạt 19/20 tiêu chí.
9. Văn hóa - xã hội và dân tộc - tôn giáo:
a) Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học mới 2013-2014, đã xây dựng đưa vào sử dụng 12 trường các bậc học và hoàn thành 03 công trình nhà công vụ giáo viên cho các trường THPT: Vĩnh Thạnh, Thuận Hưng và Hà Huy Giáp. Thực hiện kế hoạch cung ứng kịp thời, đảm bảo sách giáo viên, sách giáo khoa cho tất cả giáo viên và học sinh các bậc học, cấp học. Tổ chức khai giảng năm học mới 2013-2014; tăng cường huy động học sinh ra lớp, kết quả huy động học sinh đi học đúng độ tuổi: mẫu giáo đạt tỷ lệ 71,9%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 90,35%, trung học phổ thông đạt 46%.
b) Lao động - Thương binh và Xã hội:Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 6.533 lao động; chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 98 dự án với số vốn 2,05 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 2.875 lao động. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2013, thành phố đã giải quyết việc làm cho 41.235 lao động, đạt 82,5% KH; chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 710 dự án với số vốn 14,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.668 lao động; đào tạo nghề cho 32.065 lao động trình độ sơ cấp và chứng chỉ nghề, đạt 86,7% KH.
Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo; đã hoàn thành xây dựng 200 căn nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng, đạt 57,1% KH; xây dựng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 với tổng số hộ được hỗ trợ về nhà ở là 1.266 hộ (năm 2013: 960 căn, năm 2014: 306 căn); triển khai đợt 1 xây dựng 650 căn nhà Đại đoàn kết bằng nguồn vốn vận động cộng đồng 24,7 tỷ đồng; hỗ trợ 10.841 người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 20,8%; mua và cấp 11.120 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo Quý III năm 2013.
Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Chevron cấp 206 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm học 2013-2014 với tổng số tiền trao học bổng 247,2 triệu đồng; chọn 15 em có hoàn cảnh đặc biệt nhận học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương” do Công ty Bảo hiểm nhân thọ tài trợ (800.000 đồng/suất); 20 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bảo trợ dài hạn. Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2013.
c) Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:Trong tháng, tình hình dịch bệnh ổn định, không xảy ra vụ dịch nguy hiểm; bệnh tay chân miệng xảy ra 46 cas, tăng 15% so với tháng trước; tiêu chảy 473 cas, tăng 3,5%; bệnh sốt xuất huyết 58 cas, giảm 7,1%. Ngành y tế tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa tết Trung thu; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích tại các điểm giữ trẻ trong mùa lũ.
d) Văn hóa - Thể dục thể thao: Tổ chức tuyên truyền, cổ động các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện của đất nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đã công nhận 03/04 xã, phường đạt danh hiệu văn hóa năm 2013. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiểm tra các hoạt động quảng cáo, đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị; đã tiến hành kiểm tra 355 cơ sở, lập biên bản vi phạm 37 cơ sở; nhắc nhở, cảnh cáo 318 cơ sở; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 163,1 triệu đồng. Hoạt động thể thao: Đãcử 752 vận động viên tham dự 78 giải thể thao; kết quả đạt 415 huy chương các loại, vượt 38,3% KH; chuẩn bị tập huấn tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
đ) Dân tộc - Tôn giáo:Triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo và đồng bào dân tộc, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định, tạo được sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - dân tộc từ cấp thành phố đến cơ sở.
10. Công tác Thanh tra - Tư pháp:
a) Công tác Thanh tra: Trong 9 tháng, triển khai150 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 10,54 tỷ đồng; kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước 9,7 tỷ đồng. Tiếp 2.038 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (có 19 lượt đoàn đông người); tiếp nhận 1.679 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết được 292/319 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 265/288 đơn và 27/31 đơn tố cáo).
b) Công tác tư pháp:Chỉ đạo công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 và thứ 5 thông qua; thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, nhất là mô hình quán cà phê pháp luật; theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện “Ngày pháp luật” tại các đơn vị, địa phương.Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.
11. Cải cách hành chính:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở, ngành và cấp xã, đến nay 14/19 sở, ngành, 85/85 xã ra mắt và đưa vào thực hiện mô hình; triển khai thực hiện chữ ký số cho 237 cơ quan hành chính, sự nghiệp; 100% số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; vận hành thử nghiệm 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tổ chức định kỳ Chương trình gặp gỡ và đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; cử 45 cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo và dự tuyển sau đại học; tổ chức 24 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho 1.804 cán bộ, công chức, viên chức.
12. Quốc phòng, an ninh:
Các lực lượng quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm. Tổ chức lễ giao quân đợt II năm 2013 đảm bảo an toàn, với tổng số 900/900 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, phòng không nhân dân tại quận Thốt Nốt. Tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân thường trực; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho giáo viên, sinh viên...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực; lãi suất ngân hàng giảm; các chính sách miễn, giảm, giãn thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hầu hết ngành, lĩnh vực duy trì tốc độ tăng so cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng dần qua từng quý; sản xuất nông nghiệp diện tích được giữ vững, phương thức sản xuất chuyển dần sang hướng tập trung, hình thành sự liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; thu ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm sóc trẻ em; thể thao thành tích cao tiếp tục được đầu tư có trọng tâm và đạt nhiều thành tích ở một số giải thể thao trong nước và quốc tế; công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng; thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức;kết quả các ngành, lĩnh vực đạt được vẫn còn thấp so kế hoạch. Sức mua của thị trường hàng hóa và dịch vụ chưa cao; doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn còn khó khăn, mặt khác giá cả một số nguyên liệu đầu vào vẫn còn chiều hướng tăng làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực gặp nhiều khó khăn về giá và thị trường, rào cản kỹ thuật và thuế quan tại các thị trường nhập khẩu chủ lực.Sự liên kết giữa các địa phương trong khai thác tuyến, điểm du lịch chưa chặt chẽ. Chính sách hỗ trợ kêu gọi đầu tư chưa thật sự hấp dẫn các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Thu hút đầu tư nước ngoài còn thấp, quy mô nhỏ, chưa có tín hiệu khởi sắc. Cơ sở vật chất một số bệnh viện chật hẹp, xuống cấp. Chưa tập trung quyết liệt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
IV. MỘT SỐ CÔNG TRỌNG TÂM TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM:
Trong những tháng cuối năm 2013, nền kinh tế trong nước và thành phố vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; kết quả đạt được chưa đạt yêu cầu; để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
1. Tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất và tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:
a)Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2013.
b)Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố (khóa VIII). Tập trung hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình (kèm dự thảo Nghị quyết) trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố (khóa VIII) năm 2013. Hoàn chỉnh và sớm triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014.
c)Tiếp tục nâng cao vai trò Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại nội địa gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt về vùng ngoại thành, các khu công nghiệp, khu chế xuất, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa, giải quyết hàng tồn kho; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương”.
d) Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2013 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về chống hàng giả, hàng nhập khẩu kém chất lượng, hàng bán phá giá ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nội địa.
đ) Thực hiện nghiêm quy định về lãi suất huy động, lãi suất cho vay; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong việc vay vốn và tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp với Ngân hàng; đảm bảo thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay. Tiếp tục chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
e) Tập trung chỉ đạo thu hoạch dứt điểm vụ lúa Thu Đông và chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông Xuân;Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát chặt chẽ diện tích có khả năng bị ngập úng, gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình khí tượng thủy văn giám sát chặt chẽ diện tích có khả năng bị ngập úng, gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất.để chủ động ứng phó kịp thời khi có bão, lũ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
g) Đẩy mạnh chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch với các thành phố lớn trong nước và các tỉnh thành ký kết hợp tác phát triển. Tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương; chú trọng du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa và du lịch sinh thái vườn.
2. Tăng cường huy động các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng:
a) Tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, rà soát từng khoản thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu, nhất là các khoản thu về đất đai, tài nguyên, thu nợ đọng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về miễn, giảm và gia hạn nộp thuế theo quy định; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2014.
b) Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng;tập trung vốn cho các dự án hoàn thành và các dự án chuyển tiếp để đưa vào khai thác sử dụng, nhất là các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng tiến độ. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện tất cả các khâu trong quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2013 đạt từ 95% trở lên.
3. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới:
a) Tổ chức Hội nghị công bố và triển khai có hiệu quả Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện; quy hoạch ngành, sản phẩm gắn với quy hoạch, định hướng phát triển chung của thành phố, của vùng theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.
b) Tăng cường công tác rà soát các dự án khu dân cư, khu tái định cư; công tác quản lý “Trật tự kỷ cương đô thị”; quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 chương trình về nhà ở.
c) Tổ chức tổng kết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện rà soát, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2013. Hoàn chỉnh xây dựng bảng giá đất năm 2014. Tiếp tục tổ chức thu hồi 5-10% quỹ đất tại các dự án; kiểm tra, giám sát sử dụng quỹ nhà đất tại các đơn vị thuê đất, giao đất.
Tiếp tục thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước mặt, quy hoạch khoáng sản, nước ngầm và các dự án môi trường. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
d) Tích cực triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp cho người dân nông thôn hiểu và tự giác tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới;theo dõi tiến độ xây dựng nông thôn mới 36 xã trên địa bàn thành phố và chuẩn bị thủ tục để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 02 xã điểm vào cuối năm 2013. Tích cực đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020, tạo điều kiện lập các dự án bố trí dân cư cho các vùng thiên tai, sạt lở đất, sạt lở bờ sông.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội:
a)Tổ chức xét duyệt các đề tài bắt đầu thực hiện năm 2014; tiếp tục kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa; thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và các dịch vụ lấy mẫu, phân tích thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Hoàn chỉnh Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2017.
b)Triển khai thực hiện lộ trình bắt buộc triển khai văn bản điện tử; tăng cường cập nhật nội dung thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức triển khai các dịch vụ quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử, tập trung cáchoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương và các sự kiện chính trị xã hội của thành phố.
c)Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học, tiếp tục duy trì phổ cập trung học cơ sở; tăng cường rèn luyện đạo đức học sinh ở các cấp học; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2013, đảm bảo lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi hoàn thành vào cuối năm 2014. Tiếp tục triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí và chính sách tín dụng học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo đối tượng thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học.
d)Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 trên địa bàn với quy mô đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu học nghề của người lao động. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi Người có công cách mạng; thực hiện hoàn thành việc xây dựng 350 căn nhà tình nghĩa; chuẩn bị việc trợ cấp quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Ngọ năm 2014. Tổ chức thăm tặng quà người cao tuổi nhân ngày 01/10. Kiểm tra thực hiện mô hình giảm nghèo; kiểm tra công tác xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em năm 2013.
đ)Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh như: sốt xuất huyết, cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, H7N9, bệnh tay chân miệng,… không để dịch bệnh lớn xảy ra.Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình,...Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân các công trình y tế.
e) Tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện: 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chào năm mới 2014, kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Mừng xuân Giáp Ngọ - mừng Đảng quang vinh 2014. Tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị tại các quận, huyện; chỉ đạo nâng chất hoạt động các mô hình văn hóa từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn; phổ biến nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến.
Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố năm 2013; đưa vào hoạt động Quỹ phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ. Tập trung tuyển chọn vận động viên thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm mở rộng quy mô và hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.
5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước:
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Duy trì thực hiện Chương trình gặp gỡ và đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp sở. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Thực hiện đầy đủ các chính sách về tôn giáo, dân tộc.
b) Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và thẩm định văn bản, đảm bảo về thời gian và nâng cao chất lượng. Tiếp tục rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 05 năm (2009-2013). Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013; tổ chức tập trung giới thiệu kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
c) Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Theo dõi, xử lý kịp thời các khiếu kiện đông người, không để phát sinh thành điểm nóng. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
6. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng - chống cháy nổ:
a) Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các khu vực tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm. Tổ chức chu đáo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2013. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương củng cố hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại và tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 01 bên 01 cấp trên bản đồ. Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ, tự vệ cơ quan, dự bị động viên theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
b) Tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát những điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, kịp thời xử lý nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
c) Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức trực chữa cháy 24/24 giờ, các công cụ, phương tiện chữa cháy sẵn sàng, đầy đủ, đảm bảo xe, tàu cứu chữa kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố.
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và công tác trọng tâm quý IV năm 2013, yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện triển khai nghiêm túc, quá trình thực hiện phát sinh khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

File đính kèm:
Can tho thang 9.pdf

UBND thành phố Cần Thơ

    Tổng số lượt xem: 1349
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.