Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
2 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
3 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần
x Tải về
4 Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
5 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
x Tải về
6 Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
7 Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
8 Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
x Tải về
10 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
11 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
13 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần
x Tải về
14 Đăng ký điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần
x Tải về
15 Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
x Tải về
16 Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần
x Tải về
17 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
x Tải về
18 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
x Tải về
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần
x Tải về
20 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
x Tải về
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.