Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A

Thông tin chung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (26/07/2022-08:34:00 AM) (MPI) - Ngày 26/7/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/07/2022-09:54:00 AM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (21/06/2022-07:58:00 AM) (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022.
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/06/2022-09:27:00 AM) (MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Báo cáo số 4061/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (10/06/2022-09:00:00 AM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.