Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
English
a A

Thông tin chung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (31/08/2021-17:25:00 PM) (MPI) – Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 20 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (31/07/2021-11:15:00 AM) (MPI) – Ngày 30/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BKHĐT về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (21/07/2021-14:59:00 PM) (MPI) – Ngày 20/7/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01/07/2021-14:00:00 PM) (MPI) – Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (21/06/2021-10:38:00 AM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Biểu quyết
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.