Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A

Thông tin chung

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10/01/2023-09:04:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ.
Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025 (03/01/2023-14:58:00 PM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1997/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2022 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025.
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (23/12/2022-11:52:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2305/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2022 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của Bộ.
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (08/11/2022-16:12:00 PM) (MPI) – Ngày 03/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (07/10/2022-09:57:00 AM) (MPI) – Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.