Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022
English
a A

Thông tin chung

Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (15/02/2022-08:00:00 AM) (MPI) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/02/2022 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (10/02/2022-08:00:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14/01/2022-16:38:00 PM) (MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 37/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/01/2022-09:39:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (05/01/2022-09:54:00 AM) (MPI) - Ngày 24/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 9137/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính năm 2021.
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.