Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

 • Tổng vốn thực hiện: 22.396 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 12.446,22 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 10.117,81 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.154,10 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.036 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.107 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.566 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 276.462 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 274.143 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 234.660 triệu USD  
Xem tiếp >>

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2023

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.843
 • Tổng số vốn đăng ký: 99.104 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 68.583
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 15.067
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 34.994
 • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.038
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn