Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

 • Tổng vốn thực hiện: 5.850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 4.105,75 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1.659,39 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.113,28 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 750 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 386 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.044 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 81.186 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 80.557 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 67.100 triệu USD  
Xem tiếp >>

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2023

 • Tổng số DN thành lập mới: 61.970
 • Tổng số vốn đăng ký: 568.711 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 405.983
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 32.989
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 55.193
 • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 7.349
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn