Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

 • Tổng vốn thực hiện: 5.850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 4.105,75 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1.659,39 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.113,28 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 67.100 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 81.186 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 80.557 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 750 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 386 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 1.044 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.350 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.204,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 306,29 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 174,14 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 153 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 204 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.239 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.100 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.200 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 559,23 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 229,06 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 623,73 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 44 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 236 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.185 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.970 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.730 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.774 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.259,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 672,82 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 417,74 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 261 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 263 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.486 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.273 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.439 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.526 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.082,60 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 451,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.897,67 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 152 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 341 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.276 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.214 triệu USD

 • Nhập khẩu:16.631 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn