Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2021

 • Tổng số DN thành lập mới: 116.839
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 16.741
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.611.109 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 853.964
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 43.116
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.091

 • Số vốn đăng ký: 155.084 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 115.897

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.095

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.503

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 8.038

 • Số vốn đăng ký: 179.737 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 56.947

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.500

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.604

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 11.171

 • Số vốn đăng ký: 113.027 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.804

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.608

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.529

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.866

 • Số vốn đăng ký: 179.873 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.617

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.541

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.745

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 11.603

 • Số vốn đăng ký: 150.606 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.156

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.279

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.892

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 11.314

 • Số vốn đăng ký: 164.321 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.881

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.919

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.867

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 8.740

 • Số vốn đăng ký: 122.765 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.236

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.442

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.947

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 5.761

 • Số vốn đăng ký: 67.956 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 43.407

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 812

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.865

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 3.899

 • Số vốn đăng ký: 62.432 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 49.901

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 606

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.317

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 8.233

 • Số vốn đăng ký: 108.569 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 58.811

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 806

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.304

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 11.902

 • Số vốn đăng ký: 76.567 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 76.567

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.256

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.958

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Số DN thành lập mới: 11.221

 • Số vốn đăng ký: 156.878 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 69.740

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.877

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.223

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn