Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2021

 • Tổng số DN thành lập mới: 85.483
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 12.802
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.195.801 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 648.846
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 32.347
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.091

 • Số vốn đăng ký: 155.084 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 115.897

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.095

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.503

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 8.038

 • Số vốn đăng ký: 179.737 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 56.947

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.500

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.604

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 11.171

 • Số vốn đăng ký: 113.027 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.804

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.608

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.529

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.866

 • Số vốn đăng ký: 179.873 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.617

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.541

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.745

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 11.603

 • Số vốn đăng ký: 150.606 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.156

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.279

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.892

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 11.314

 • Số vốn đăng ký: 164.321 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.881

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.919

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.867

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 8.740

 • Số vốn đăng ký: 122.765 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.236

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.442

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.947

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 5.761

 • Số vốn đăng ký: 67.956 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 43.407

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 812

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.865

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 3.899

 • Số vốn đăng ký: 62.432 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 49.901

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 606

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.317

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn