Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2022

 • Tổng số DN thành lập mới: 101.325
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 12.308
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.136.256 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 696.197
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 48.126
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 13.004

 • Số vốn đăng ký: 192.365 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 77.082

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.025

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 19.121

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 7.284

 • Số vốn đăng ký: 85.203 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.578

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.233

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.071

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 14.302

 • Số vốn đăng ký: 193.647 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 93.806

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.077

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.300

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 15.001

 • Số vốn đăng ký: 164.067 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 104.757

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.227

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7.034

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 13.370

 • Số vốn đăng ký: 125.753 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 89.466

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.339

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.207

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 13.272

 • Số vốn đăng ký: 121.087 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 77.131

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.687

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.253

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 13.174

 • Số vốn đăng ký: 123.936 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 106.155

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.767

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.325

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 11.918

 • Số vốn đăng ký: 130.198 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 75.222

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.953

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.458

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn