Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 1 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 1 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
1 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.5101.51010.413,80%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.016,572.016,573.783,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.323,541.323,542.967%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD472,23472,2314.140,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD220,80220,804.129,10%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án47471.821,70%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án46465.974%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án1941942.194,60%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD19.63521.72515.231,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD19.50021.56915.370,10%
5Nhập khẩutriệu USD17.30017.60114.689,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn