Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 10 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 10 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
10 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.87015.1509.588,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.591,8523.737,8110.109,50%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD520,0313.018,9211.164,80%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD664,227.089,3712.416,30%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD407,603.629,525.939,90%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1631.3756.547,60%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án987768.555,70%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án2333.0635.619,20%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD20.094198.06012.007,90%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD19.822196.66712.025,10%
5Nhập khẩutriệu USD17.099176.88213.125,80%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn