Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 11 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 11 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
11 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.95017.1009.579,80%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.724,9126.462,7210.011,50%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.038,8314.057,7510.367,70%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD932,448.021,8112.665,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD753,644.383,156.702,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2021.5776.818%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1018778.344,40%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4033.4665.963,50%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD22.124220.18411.973,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD21.826218.49311.977,50%
5Nhập khẩutriệu USD18.657195.53912.951,90%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn