Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 12 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 12 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
12 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.64019.7409.879,90%
2Vốn đăng ký*triệu USD4.690,6231.153,3410.919,50%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.187,6515.245,4010.409%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD992,969.014,7714.053,80%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD2.510,016.893,169.228,80%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1611.7386.888,60%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1089858.640,40%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3313.7976.183%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD26.557246.74112.069,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD26.538245.03112.078,90%
5Nhập khẩutriệu USD22.744218.28312.915,10%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn