Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 2 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 2 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
2 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD9902.50010.204,10%
2Vốn đăng ký*triệu USD3.441,605.458,178.437,30%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.985,133.308,676.612,50%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.134,171.606,4025.176,40%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD322,29543,106.564,60%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án791262.520%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án691157.615,90%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án2514452.811,10%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD18.43537.29813.404%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD18.36637.07213.511%
5Nhập khẩutriệu USD14.29031.60413.118,80%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn