Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 3 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 3 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
3 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6004.10010.649,40%
2Vốn đăng ký*triệu USD4.672,3810.130,5511.845,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD3.914,017.222,6813.057,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD496,172.102,5719.741,20%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD262,20805,304.117,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1082343.087,10%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án461616.822%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án2897342.909,20%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD20.52459.39312.750,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD20.34459.00412.803,30%
5Nhập khẩutriệu USD18.21849.83513.030,20%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn