Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 4 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 4 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
4 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.4005.50010.679,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.120,5612.251,119.934%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.233,498.456,1712.471,90%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD645,222.747,798.939,70%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD241,861.047,164.224,80%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2174514.583,30%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1022637.850,70%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4171.1513.585,70%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD22.04278.95613.868,10%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD21.93978.46313.924,40%
5Nhập khẩutriệu USD16.41567.73313.282,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn