Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 5 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 5 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
5 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6507.15010.671,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.743,9713.995,0810.078,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD371,498.827,6611.864,60%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.111,703.859,4811.171,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD260,781.307,944.373,40%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1626135.057,80%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án793427.844%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án2711.4224.030,60%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD17.40098.03613.651,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD17.25697.40413.695,90%
5Nhập khẩutriệu USD19.18886.07113.971,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn