Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 6 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 6 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
6 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.0909.24010.682,10%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.276,0115.271,099.744,80%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD721,409.549,0611.317,50%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD256,964.116,4411.055,10%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD297,651.605,594.574,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1918045.670%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1184608.745,20%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4331.8554.497%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD18.006117.50313.221,30%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD17.898116.74413.261%
5Nhập khẩutriệu USD17.194103.82313.872,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn