Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 7 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 7 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
7 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.26010.50010.375,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.452,4316.723,528.887,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD579,6010.128,6610.704,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD427,154.543,609.634,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD445,682.051,274.421,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2021.0066.209,90%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1015619.063%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án5482.4035.389,10%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD19.772135.81412.892,10%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD19.696134.99912.927%
5Nhập khẩutriệu USD18.312120.91713.757,50%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn