Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 8 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 8 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
8 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.08011.58010.202,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.398,7619.122,289.787,10%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.196,5411.325,2011.634,10%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD441,444.985,0310.226,10%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD760,792.812,055.705,10%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1291.1356.316,10%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án786398.899,70%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3172.7205.661,90%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD21.049156.86312.549,80%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD20.856155.85512.587,30%
5Nhập khẩutriệu USD19.295140.21213.637,40%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn