Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 9 tháng năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 9 năm 2021 Dữ liệu theo lũy kế
9 tháng năm 2021 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.70013.2809.651,20%
2Vốn đăng ký*triệu USD3.023,6822.145,9610.442,30%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.173,6912.498,8912.064,10%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.440,136.425,1612.558,70%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD409,863.221,915.621,40%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án771.2126.225%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án396788.496,20%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án1102.8305.471,80%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD21.103177.96612.294,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD20.990176.84512.328,70%
5Nhập khẩutriệu USD19.571159.78313.435,60%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn