Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 1 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 1 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
1 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6121.61210.675,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.101,722.101,7210.422,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD387,96387,962.931,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.270,261.270,2626.899,10%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD443,50443,5020.085,60%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án10310321.914,90%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án717115.434,80%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án20620610.618,60%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD21.61321.6139.948,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD21.50021.5009.968%
5Nhập khẩutriệu USD20.00020.00011.363%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn