Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 2 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 2 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
2 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.0682.68010.720%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.894,114.995,839.152,90%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD243,81631,761.909,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD2.324,213.594,4722.375,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD326,10769,6014.170,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án8018314.523,80%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án7114212.347,80%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án1944008.988,80%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD20.29341.90611.235,50%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD20.08641.58611.217,60%
5Nhập khẩutriệu USD17.97937.97912.017,20%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn