Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 3 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 3 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
3 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.7404.42010.780,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD3.911,588.907,408.792,60%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD2.581,153.212,914.448,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD468,874.063,3419.325,60%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD861,561.631,1520.255,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án13932213.760,70%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án8622814.161,50%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án33473410.000%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD22.20764.11310.794,70%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD21.94363.52910.766,90%
5Nhập khẩutriệu USD19.56457.54311.546,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn