Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 4 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 4 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
4 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.5005.92010.763,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.906,2810.813,688.826,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD484,283.697,194.372,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.225,745.289,0819.248,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD196,271.827,4217.451,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án13245410.066,50%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án9532312.281,40%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án2921.0268.914%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD27.02591.13811.542,90%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD26.83590.36411.516,80%
5Nhập khẩutriệu USD22.84580.38811.868,40%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn