Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 5 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 5 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
5 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.7907.71010.783,20%
2Vốn đăng ký*triệu USD897,1111.710,798.367,80%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD419,074.116,264.662,90%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD322,855.611,9314.540,60%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD155,181.982,6015.158,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1245789.429%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án7239511.549,70%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3131.3399.416,30%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD24.155115.29311.760,30%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD23.958114.32211.736,90%
5Nhập khẩutriệu USD21.061101.44911.786,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn