Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Năm:        Tháng:               

Số liệu 6 tháng năm 2022

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 6 năm 2022 Dữ liệu theo lũy kế
6 tháng năm 2022 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.34810.05810.885,30%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.319,5914.030,389.187,50%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD826,684.942,945.176,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.205,276.817,2016.560,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD287,652.270,2414.139,60%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1747529.353,20%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án9248710.587%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3681.7079.202,20%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD21.063136.35611.604,50%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD20.873135.19511.580,50%
5Nhập khẩutriệu USD19.075120.52411.608,60%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn