Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Ngày 02/07/2018-17:46:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" NGUỒN NGẤN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" nguồn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho địa phương, cập nhật ngày 02/7/2018.

File đính kèm:
TLHD_LKH_NSDP_17.6.2018.pdf
    Tổng số lượt xem: 2710
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn