Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Ngày 08/07/2018-10:38:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019
Tài liệu hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự kiến kế hoạch năm 2019 theo văn bản số 4028/BKHĐT-TH V/v Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

File đính kèm:
TLHD_Baocao_ĐTCTH_07072018.pdf
    Tổng số lượt xem: 3216
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn