Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Ngày 25/03/2020-10:25:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CHUYỂN DỰ ÁN SANG KẾ HOẠCH HẰNG NĂM 2020” VÀ "BÁO CÁO GIẢI NGÂN VÀ SỐ VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG 2020"
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Chuyển dự án sang kế hoạch hằng năm 2020" và "Báo cáo giải ngân và số vốn kéo dài năm 2019 sang 2020" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công cập nhật ngày 16/4/2020.

File đính kèm:
BKHDT_HuongdanChuyenduan2020_Keodaivon2019sang2020.pdf
  • Tổng số lượt xem: 4754
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn