Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Ngày 15/08/2019-14:43:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH SỐ VỐN CHƯA ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2019
Tài liệu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 4999 /BKHĐT-TH ngày 18/7/2019, cập nhật ngày 15/8/2019

File đính kèm:
TLHD_VB4999_15.8.2019.pdf
    Tổng số lượt xem: 2102
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn